• Både byrådet og Herman Friele driver et sørgelig dobbeltspill, og Friele selv er ingen god politiker for byen, hevder Martin Kolberg (A).

— Både byrådet og Herman Friele driver et sørgelig dobbeltspill, og Friele selv er ingen god politiker for byen, hevder Martin Kolberg (A).

Arbeiderpartiets mektige partisekretær er ikke nådig når han langer ut mot de borgerlige bypolitikerne som sitter med makt og myndighet i Bergen.

På direkte spørsmål svarer han at han har satt seg godt inn i de lokalpolitiske forhold. I kveld har han bestemt seg både for å ta et generaloppgjør med det sittende styret i Bergen, og ikke minst med Frp. Men fremfor alt er det innholdet i partiets valgkamp som er tema på medlemsmøtet i Arbeiderpartiet i Bergen.

Penger i retur?

— «Dobbeltspill» er en sterk beskyldning?

— Ja, men det er dekning for det. Dagens Høyre-regime i Bergen har fått 256 millioner kroner mer i frie midler av denne regjeringen enn det fikk av den forrige. Og jeg husker at Herman Friele gikk til valg på at han ikke trengte disse pengene. Men han har ikke sendt dem tilbake. Det er den slags jeg stempler som dobbeltspill. Samtidig kan vi konstatere at 2.300 barn fortsatt står på venteliste for å få barnehageplass her. Det er ikke mye å skryte av.

— Antyder du at Bergen er preget av vanstyre?

— Nei, det vil være å gå for langt.

— Har det vært en nedtur for Bergen mens Herman Friele har båret ordførerkjeden?

— Politikken har i hvert fall dreid til høyre, og verken han eller det sittende regimet har tatt et skikkelig oppgjør med Frp. Snarere tvert imot, ettersom det fungerer som støtteparti for byrådet. Friele er en økonomisk liberalist, og i så måte trives han i samarbeid med Frp. Dermed er han heller ingen god politiker for Bergen, sier Martin Kolberg.

Imøtegår Drevland

Han tar også et oppgjør med helsebyråd og ordførerkandidat Trude Drevland. Kolberg merket seg at hun «var høyt på banen» på Høyre-landsmøtet i mai da hun avla ham en uærbødig visitt i samband med privatiseringsdebatten.

— Selv har hun ingenting å vise til. Privatisering er ingen løsning i kommunesektoren. Skal det bli reell valgfrihet, må vi først bygge ut offentlig sektor. Det er de velbeslåtte som vil ha glede av privatiseringen.

— Har du snart funnet oppskriften på - eller «koden» - til å knekke Frp?

— Vi må få frem at partiet hele tiden motsier seg selv. Det er det eneste partiet som har som mål å bygge ned lokaldemokratiet, ved å gjøre bystyret innflytelsesløst. Eldreomsorgen skal for eksempel sentraliseres, og skatter og avgifter senkes så kraftig at det blir ikke penger igjen til å finansiere nødvendige oppgaver. Vi kan da ikke ta et slikt parti seriøst! sier Martin Kolberg.

Martin Kolberg legger ikke fingrene imellom i sin kritikk av Herman Friele.