Nordhordland tingrett har dømt Oswaldo Jose Machado Dos Santos til åtte års fengsel for forsøk på overlagt drap. Det er i tråd med aktors påstand.

Han må også betale 150.000 kroner til hotelldirektør Erik Fleischer Tønjum på Fleischer's på Voss etter overfallet med en 35 centimeter lang kjøttøks 20. september.

Fleicher Tønjum er fornøyd med at den tiltalte har fått åtte år. Han fikk dommen klokken 09 torsdag morgen.

— Jeg synes det er greit at aktor har fått medhold i lengden på straffen. Det viser at de har sett alvorligheten i saken, sier Tønjum til BT.

Kan slå til igjen

Tønjum ble påført et kutt i nakken.

Men det er også en helt spesielt brutal og bestialsk handling saken gjelder

Jan-Inge Raanes, aktor, om den strenge straffen

«Retten finner det videre ikke tvilsomt at tiltalte skal domfelles for forsøk på overlagt drap. (…) tiltalte gikk til fornærmedes kontor for å drepe ham, og han hadde med seg kjøttøksen for å gjennomføre drapet (...) Dette var en handling som tiltalte hadde tenkt gjennom, den var resultat av en overveid beslutning. At tiltalte ikke hadde håp om at noe skulle skje slik at han ikke «trengte» å drepe fornærmede endrer ikke dette», heter det i dommen.

Hotellsjefen er fortsatt bekymret for hva den tiltalte kan finne på i fremtiden.

— Vi er bekymret for hva han kan gjenta. Det han gjorde var forferdelig kaldblodig. Og vi kan ikke akkurat gjemme oss vekk. Vi er lett å finne, sier Tønjum.

- Ingen formildende omstendigheter

Det tok tingretten en knapp uke på å komme til sin konklusjon.

— Dette var så bestialsk planlagt og gjennomført at det hever straffen, sa statsadvokat Jan-Inge Raanes i sin prosedyre forrige uke.

I skjerpende retning legger retten vekt på «den svært brutale handling» domfelte planla, nemlig å «kutte hodet av fornærmede.»

Retten finner ingen formildende omstendigheter av betydning. «Domfelte følte seg krenket, men uenighet om et økonomisk oppgjør om omstendighetene rundt dette vurderes ikke som formildende i en sak som gjelder forsøk på overlagt drap», fastslår retten.

- Brutal og bestialsk

Raanes er fornøyd med dommen.

— Den er i samsvar med påtalemyndighetens anførsler og påstand, og jeg er derfor godt fornøyd med utfallet.

Han mener straffeutmålingen er et direkte resultat av den vesentlige skjerpingen av straffenivået som har skjedd de siste årene.

— Straffen er streng, men det er også en helt spesielt brutal og bestialsk handling saken gjelder.

Kranglet om lønn

Dos Santos har detaljert beskrevet hvordan og hvorfor han ville ta livet av direktøren.

— Det var ikke et spørsmål om penger, men om ære. Han sto i den riktige posisjonen, jeg hadde kraft, styrke og opplæring til å kunne drepe ham. Som kokk er jeg vant til å arbeide med store kjøttstykker, og jeg har også bedrevet kampsport i 25 år, sa han i retten.

Dos Santos hadde jobbet for Tønjum i ganske nøyaktig åtte måneder, uten å motta lønn, i påvente av at han skulle få oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.

Da denne ble avslått og kokken ble pålagt å forlate landet, hadde han et møte med Tønjum om kvelden 19. september.

— Kjøkkensjefen ringte meg og sa at Dos Santos sto helt hysterisk på kontoret hans og han ikke visste hva han skulle gjøre, sa Tjønum til retten.

De hadde møte og ble enige om at 51-åringen skulle motta 55.000 kroner dagen etterpå, ifølge Tønjum.

Angrep sjefen

Da han igjen møtte på kontoret til Tønjum klokken 10 dagen etterpå, hadde 51-åringen med seg en kjøttøks i en veske.

— Den var 35 centimeter lang med et blad på 22 centimeter. På det bredeste er kjøttøksen 11,4 centimeter og den veier 500 gram, sa Raanes.

Oswaldo Jose Machado Dos Santos angrep ganske umiddelbart sjefen sin.

Ifølge Tønjum tok med seg 51-åringen inn på kontoret for å levere ham et gjeldsbrev. Mens han lette etter det i en papirbunke på bordet, merket han noe bevege seg i venstre synsfelt.

12 centimeter langt kutt

— Jeg står og dukker ned når jeg kjenner et dunk i nakken. Jeg trodde først han skulle slå meg. Jeg reiser meg og ser at han står med en kjøttøks i venstre neve. Så tar jeg meg til nakken og kjenner blodet renner.

Kuttet han hadde fått var 12 centimeter langt og 4,5 centimeter dypt, ifølge tiltalen.

«Dersom såret hadde vært litt dypere eller hadde gått noe lenger frem på venstre side av halsen, kunne alvorlig og kanskje livstruende blødning ha oppstått», skrev professor i rettsmedisin, Inge Morild, i sakkyndig uttalelse.

Etterpå følger en kamp på kontoret til Tønjum.

— Jeg snur meg mot ham og vi står ansikt til ansikt når jeg ser han holder opp øksen med venstre hånd. Da ble jeg redd, det var første gang jeg så øksen. Jeg sa: «What the fuck are you doing!»

Etter pågripelsen ble Dos Santos avhørt samme dag, og erkjente de faktiske forhold. I sin vurdering skriver retten at kokken - etter et møte med hotelldirektøren om økonomisk sluttoppgjør i september i fjor - «der og da bestemte seg for å drepe fornærmede neste dag».