Det var i oktober i fjor at kokken stakk overstyrmann Vidar Ågotnes på Bergens-båten "Brage Pacific" i magen med en 40 centimeter lang kjøttkniv. Båten befant seg da i det Arabiske hav utenfor Yemen.

Overstyrmann Ågotnes fikk hjelp av et britisk marinefartøy og kom seg til sykehus i Oman. Han ble alvorlig, men ikke livstruende skadet av knivstikket.

Ifølge sin forsvarer, advokat Odd A. Drevland, erkjenner den 50-årige kokken å ha stukket Ågotnes, men i retten svarte han klart og tydelig "nei" på spørsmålet om straffskyld. Aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg, hevdet i sitt innledningsforedrag at det oppstod en kontrovers mellom tiltalte og Ågotnes på en fest om bord i skipet.

— Knivstikkingen ble utløst av at tiltalte følte seg nedverdiget av Ågotnes, og han ønsket hevn. Tiltalte angrep med klart drapsforsett, hevdet Wangberg.

Drevland stilte umiddelbart spørsmål ved Wangbergs uttalelser om drapsforsett, og antydet at en tiltale for legemsbeskadigelse ville vært mer korrekt.

bt.no kommer tilbake med mer.

KNIVSTUKKET: Vidar Ågotnes ble knivstukket om bord i skipet.
Foto: Eirik Brekke