UV-anlegget ved Svartedikets vannbehandlingsanlegg er nå reparert og i full drift igjen, opplyser Bergen kommune.

Kokepåbudet oppheves når alt ikke-UV bestrålt vann er ute av ledningsnettet, dvs. fra midnatt i dag, 15. september.

Det tas fortløpende prøver av vannkvaliteten.

Det var flommen som slo ut UV-anlegget, som beskytter mot parasitter.

Kokerådet gjaldt området avgrenset i nord av bompengeringen (Sandviken sykehus), i syd av Minde Allé og i vest BMV Laksevåg, og det gjaldt bebyggelse under 50 meter over havet (kote 50).

KOKERÅD: Kokerådet gjelder området avgrenset i nord av bompengeringen (Sandviken sykehus), i syd av Minde Allé og i vest BMV Laksevåg, og det gjelder bebyggelse under 50 meter over havet. ILLUSTRASJON: Bergen Kommune