PÅL ANDREAS MÆLAND

Bergensfamilier som hadde kastet seg i bilen for å komme tidlig frem til landsted nord i fylket, opplevde bråstans før de var kommet skikkelig i gang med turen. I stedet for ettermiddagssol på hytteterrassen, ble en det en lang kveld i trange og varme biler.

— Aldri opplevd maken

Køene strakk seg i 19.30-tiden helt fra rundkjøringen i Vågsbotn til broen. For-tvilte bilister brukte over en time på den samme strekningen.

— Jeg har aldri opplevd maken til tra-fikk. Det begynte allerede i 15.30-tiden da pendlerrushet kom, og så gikk det rett over i pinsetrafikken, forteller bomvakt Ragnhild Hosøy til BT.

Hun er veteran blant vaktene på broen, og var i kveld overbevist om at det gikk mot ny rekord.

— Men folk må skylde litt på seg selv. De somler med betalingen, og mange har ikke penger, slik at vi må skrive ut giro, påpeker brodamene

Åpnet ikke bommen

— Alle skal ut av byen på en gang, og da blir det kø. Det er bomstasjonen som er flaskehalsen på slike dager, forteller vaktoperatør Trude Lande ved Vegtra-fikksentralen til Statens Vegvesen.

Hun forteller at det en stund ble vurdert om man kunne åpne bomstasjonen og slippe folk gratis forbi. De ansvarlige myndigheter vurderte det imidlertid slik at toppen var nådd i 19-tiden, og at det derfor ikke var nødvendig med såpass drastiske tiltak. En åpning av bommen vil bety store inntektstap, og skal bare gjøres når det oppstår trafikkfare.

Frykter hjemfarten

— Det var skikkelig ille en stund, men nå flyter trafikken bedre, sa Lande i 20-tiden. En time senere ble det meldt at trafikken gikk nesten som normalt.

Problemene ved Nordhordlandsbrua oppstår nesten hver pinse, og Vegvesenet advarer bilistene mot at hjemfarten 2. pinsedag kan gå like tregt dersom alle venter til siste liten med å kjøre hjem.

PROBLEMENE ved Nordhordlandsbrua oppstår nesten hver pinse.<p/>FOTO: ERLEND SPURKELAND