Rafto-stiftelsen i Bergen får anerkjennelse fra høyeste hold for sitt arbeid for menneskerettigheter og demokrati verden over.

I en rapport til FNs sikkerhetsråd gir Kofi Annan uttrykk for sin takknemlighet overfor dem som greide å få Sidi Mohammed Daddach (45) til Bergen, og — ikke minst - greide å gjenforene Daddach med sin søster og 89 år gamle mor.

I fjor gikk Rafto-prisen nettopp til Sidi Mohammed Daddach, som har tilbrakt 25 år i fengsel som følge av sin kamp for et fritt Vest-Sahara.

Takknemlig Annan

Rapporten fra FNs generalsekretær Kofi Annan til Sikkerhetsrådet består av 28 punkter. Rapporten tar blant annet opp humanitære, politiske, militære og økonomiske spørsmål vedrørende konflikten i det okkuperte Vest-Sahara. Ett av punktene er viet Rafto-stiftelsens arbeid. Kofi Annan skriver følgende i rapporten, som nylig ble offentliggjort:

«I slutten av oktober 2002 gikk myndighetene i Marokko med på at Sidi Mohammed Daddach, en tidligere langtidsfange som ble løslatt i 2001, kunne reise til Norge for å delta i en tilstelning arrangert av en frivillig organisasjon. Der kunne han etter 27 års atskillelse treffe igjen moren og søsteren, som for anledningen hadde kommet fra flyktningleiren Tindouf. Jeg vil uttrykke min takknemlighet overfor alle dem som bidro til denne familiegjenforeningen, selv om den var midlertidig.»

- Til stor inspirasjon

Styreleder Arne Liljedahl Lynngård i Rafto-stiftelsen synes Kofi Annans omtale er til stor inspirasjon.

— Det er interessant at FN merker seg det en liten stiftelse i Bergen gjør. Vi ser at Rafto-prisen er blitt en internasjonal pris som blir lagt merke til og refereres til. I fjor delte vi ut prisen for 16. gang, og vi merker at prisen har fått økt internasjonal betydning, sier Arne Liljedahl Lynngård til Bergens Tidende. Han mener Kofi Annans anerkjennelse er en fjær i hatten for Rafto-stiftelsen.