— På nordre innfartsåre sto køen en periode helt fra Sandviken og ut til IKEA. Fra vest går det også tregt, med minst ti minutter ekstra tid i kø. Fra sør sto det i alle fall opp mot Krambua, forteller vaktoperatør Trude Lande ved Veitrafikksentralen til bt.no.

Verre og verre

Den siste uken har det vært køer ved bomstasjonene.

— Ja, jeg tror det bare kommer til å bli verre og verre de neste ukene. Folk som har abonnement kjører over i den betjente boden for å levere skjema og for å få brikker. Slikt blir det køer av, sier Lande.

Inn til bomstasjonen ved Askøybrua sto køen gjennom til tunnelen og langt opp på broen.

- Ikke bare Autopass

— Dette kan en ikke bare skylde på Autopass, vi leverer ikke ut brikker i morgenrushet. Dessuten er mandagsmorgenrush noe vi har sett lenge, sier administrerende direktør Tore Skulstad i Bro & Tunnelselskapet til bt.no.

Han innrømmer at noe av køen skyldes at folk vil levere inn skjema og få brikker, men mener også andre forhold spiller inn. Fra nord er trafikkbelastningen på veiene så stor at bare små problemer lager store køer.

Når det gjelder Askøybrua, så mener Skulstad en viktig grunn til køen der er ombygging av det ene feltet til Autopass. Det fører til at det bare er to felt å kjøre i.

Dropper lørdagsutlevering

På grunn av køproblemene i Sandviken sist lørdag, har Bro & Tunnelselskapet valgt å droppe utlevering av brikker fra disse bompengebodene førstkommende lørdag. På søndag blir det derimot utlevering av brikker også i Sandviken.

— Ved de andre bomstasjonene gikk det greit, men fra Åsane oppsto det køer. Noen hadde ikke gjort hjemmeleksen sin og ville ha hjelp til å fylle ut skjemaet. Andre stilte seg i køene for å betale bompenger, enda det ikke har vært lørdagsbetaling på 17 år! Men vi har lært vi og. Derfor dropper vi utleveringen fra denne boden på lørdag. Vi vurderer å starte utlevering av brikker fra en bensinstasjon i Åsane ganske raskt, forteller Skulstad.

— Fra hvilken stasjon da?

— Avtalen vi har gjort er med seks Hydro Texaco stasjoner i Bergen. De skal ha en del arbeid med Autopass senere. Nå skal vi diskutere med Hydro Texaco-stasjonen ved IKEA i Åsane, om de kan starte dette arbeidet i forkant for å avlaste køene. Vi håper å komme ut med informasjon om dette går, ganske raskt, sier Skulstad til bt.no.

AUTOPASSKØ: Køene skapte stor irritasjon. Mange skiftet felt for å levere inn autopassskjema og håpte å få brikker.
TOR HØVIK