En kollisjon ved Knappskog på Sotra skaper trafikale problemer.

— Det er redusert fremkommelighet på fylkesvei 561, sier Ove Amundsen, vaktoperatør ved Vegtrafikksentralen Vest.

Politiet fikk melding om ulykken rundt klokken 11.50.

— Det har vært et sammenstøt mellom to biler. Ikke personskade, men trafikale problemer. Tauebil er på vei, melder politiet i Hordaland.

Kollisjonen har skjedd ca. 800 meter nord for Knappskog.

— Politiet er på stedet og jobber med å få frem tauebilen, melder politiet klokken 12.10.

Ifølge en BT-tipser på vei mot Ågotnes står køen nesten til Kolltveittunnelen.