— Vi har sett at Koengen og Bergenhus festning egner seg til store formater. Nå vil vi skape liv her hele året, sier Nina Eidem fra Nasjonale Festningsverk.

Sammen med kollega Hilde Herberg og generalmajor Jan Blom, kommandant på Bergenhus, skuer hun ut over gravemaskiner og steinmasser på Koengen.

Før nyttår skal et utvidet grøntanlegg og en lyssatt sykkelsti være på plass, med finansieringshjelp fra Statens vegvesen. Deretter følger nye og større innganger mot sentrum og Sandviken, et historisk opplevelsessenter, serveringssted og en mindre utendørs konsertscene. De statlige eierne ser for seg et totalrenovert område allerede innen fem år.

— Folk skal få komme til en innbydende og åpen bydel. Koengen har til nå vært byens best bevarte hemmelighet, sier Eidem.

Konserter god butikk

Planene for opprusting av festningsområdet ble påbegynt i 2003, og de siste års storkonserter har satt fart i finansieringen av prosjektet.

Til nå er det parkerte biler som har fylt opp Koengen når ikke rockepublikummet har inntatt sletten. Nå avgrenses p-plassene til et asfaltert område der scenen vanligvis står under utendørskonsertene, og engen skal bli grønnere enn noensinne.

En mindre konsertscene skal utformes, og blir lyst ut i en arkitektkonkurranse, men selve prosjekteringen begynner ikke før neste år. Festningsverket ønsker konsertarrangør Bergen Live velkommen til samarbeid om mindre konserter på scenen som forblir i forsvarets eierskap.

— I tillegg vil det bli en glimrende scene å ta i bruk under Festspillene i Bergen, sier Eidem, Hun nevner også Forsvarets Musikkorps Vestlandet som mulige aktører.

Historiske opplevelser

Kommandant Jan Blom vil trekke folk til festningen med historiske opplevelser.

— Vi står på en grunn der konger er blitt både kronet og gravlagt. Stedets historie skal vi levendegjøre på best mulig vis med blant annet guiding og skilting, sier han. Fra før holder Bergenhus Festningsmuseum til på Koengen.

Generalmajoren er opptatt av at Forsvaret skal åpne opp for sivile.

— Det skulle bare mangle! Dette skal være hele byens festning.

Eierne har som målsetting å rive bygget som i dag er backstagelokaler under konsertene, og flytte fasilitetene til Norrønahallen. Denne skal rustes opp, og nabogarasjene skal rives.

— Garasjene må vekk for å åpne engen mot byen. I Norrønahallen ser vi for oss et aktivitetshus for både kultur og idrett, sier generalmajor Blom.

Det mangler ikke på ideer hos verken han, Eidem eller Herberg.

— Men det er klart vi har utfordringer i forhold til finansiering, ikke minst med tanke på restaurering av selve festningsmassen, sier Nina Eidem.

Murene inne på området er nemlig i skral forfatning. De siste tre årene har 250 meter mur fått behandling, og ennå gjenstår en hel kilometer.

FORSKJØNNES: En belyst gang- og sykkelsti gjennom Koengen kommer på plass i løpet av året, og garasjene ved Norrønahallen skal rives.
FRA PARKERING TIL PARK: - Vi vil legge til rette for mest mulig kulturaktivitet året rundt, sier Nina Eidem (venstre) i Nasjonale Festningsverk. Hun støttes av generalmajor Jan Blom og kollega Hilde Herberg.