I analysen som Transportøkonomisk institutt presenterte for Samferdselsdepartementet denne uken, går det frem at køene i Bergen vil vokse nesten uansett hvilke tiltak som settes inn.

Selv om det skulle koste 40 kroner å kjøre inn i byen i rushet, vil forsinkelsene i trafikken bare fortsette å øke. Uten noen restriktive tiltak, vil det korke seg fullstendig.

— Bergen har bygget et veldig radialt veisystem. Det betyr at nesten all trafikk som skal mellom bydelene, blir dirigert inn mot Nygårdstangen, sier han.

Rushtidsavgift er likevel ikke det første tiltaket Bergen bør sette i gang, i følge Johansen.

— Bussen i Bergen skriker etter kollektivfelt og prioritering. Dette trenger ikke å være så kostbart å få til. Det handler om å velge buss fremfor bil. Man må sette grenser for bilen og få opp farten på bussene, sier han.

Et annet problem i Bergen er dårlig informasjon for dem som vil bruke buss.

— Busselskapene kan begynne med å trykke rutetabeller som kan leses, og få et mer oversiktlig og tydelig rutenett, sier Johansen.

Bybanen og Ringveg vest, de store fanesakene i Bergensprogrammet, kan ikke hindre tilstopping i trafikkårene i Bergen.

— Ringveg vest er bare en liten strekning. Og Bybanen er et musepiss i havet i forhold til alle bilene som kjører i Bergen Sør, sier han.