— Jeg husket rett og slett ikke at den hytten jeg hadde laget noen tegninger på lå i nærheten av hytten som klagesaken gjaldt. Jeg har ikke hatt befatning med saken siden den gang jeg gjorde skissene, og det var før jeg ble byråd, sier hun.

Byråden sier at hun ikke har hatt noen befatning med administrasjonens behandling av søknaden fra hennes kunde.

— Burde ikke administrasjonen, når de så at den øverste politiske lederen for etaten hadde stått for tegningene, sørget for at også denne saken ble behandlet politisk?

— Det er mulig at det kunne vært naturlig at administrasjonen fremstilte det tidligere i saken. I den grad det kommer opp et navn, så kan det være et viktig poeng både for et byråd og andre. Og det kunne vært ryddigere for saksbehandlingen at dette kom frem, sier Iversen.

Monica Mæland, som ledet byrådet da Furus klagesak ble behandlet, er ikke i tvil om at Iversen burde informert om sin rolle i saken.

— Det burde vi ha fått opplyst da vi behandlet klagesaken. Jeg tror også at søknaden fra naboen burde vært løftet opp til politiske behandling slik at byråden kunne erklære seg inhabil. Når hun selv sitter i byråd tilsier sunt skjønn at saker hun har vært borti behandles politisk, sier Mæland.