Det er ordfører Herman Friele og byrådsleder Monica Mæland som står bak initiativet.

Elevrådene ved samtlige 37 ungdomsskoler i Bergen kan inviteret én elev hver som får delta på seminaret i Grieghallen 22. mai.

— Vi synes det er viktig at ungdom får være med på denne type arrangementer. Ikke minst er vi glade for å gi dem muligheten til å høre dyktige og interessante foredragsholdere som Bill Clinton og Hans Blix, sier ordfører Herman Friele og byrådsleder Monica Mæland på kommunens hjemmesider.

— Vi ønsker også at invitasjonen til ungdommen skal være et bidrag til demokratiopplæring som er et satsingsområde i skolen, fortsetter duoen.