— Vi skal bort fra tankegangen om kulturminner på den ene siden og næringsliv på den andre. Her skal vi skape sammenhenger mellom næring og kulturminner. Det er ikke snakk om å gjøre Sandviken om til et museum, sier byantikvar Siri Myrvoll.

To millioner kroner er kommunens bidrag. Håpet er at også riksantikvaren legger penger i potten. Det var Børge Brende som inviterte Bergen til å søke støtte i verdiskapingsprogrammet.

Pengene øremerket Sandviken-prosjektet skal brukes til å registrere og sjekke tilstanden til kulturminnene i bydelen.

Det nye består i å invitere velforeninger, skoler, næringsliv og verneinteresser i bydelen til et samarbeidsutvalg. Bergen Næringsråd vil dessuten jakte på ideer til nye muligheter til å drive næring rundt og i de gamle sjøbodene.

KrFs Kristian Helland gleder seg over at byantikvaren styrkes i budsjettet:

— Vi ser det som en seier for KrF at vi tar oss råd til å styrke byantikvaren, som ble kraftig kuttet i 2004, sier Helland.