Olav Kobbeltveit har sagt ja til å være listetopp for Fjell Venstre, melder Vestnytt.

Kobbeltveit er tidiligere politiske redaktør i BT, og nå spaltist i BA. Han har skrevet flere bøker, deriblant en uautorisert biografi om Lars Sponheim. Den skrev han for øvrig sammen med tidligere BT-journalist Olav Garvik, som også har meldt seg til tjeneste for Venstre.

Etter tiår som obeservatør og kommentator, kaster Kobbeltveit seg nå inn i lokalpolitikken i Fjell kommune. Ambisjonene er store.

Satser på fire

— Dersom vi gjør en god valgkamp, tror jeg Venstre kan få fire mandater i kommunestyret, mener han.

Det er i tilfelle en dobling av dagens antall, til tross for at antallet representanter i kommunestyret totalt går ned fra 45 til 35.

— De som har sittet der den siste perioden har gjort en god jobb, og markert seg på saker der resten av kommunestyret har vært laidback. Jeg tror mange velgere har merket seg det, sier Kobbeltveit.

Han nevner disse sakene som viktige:

— Arbeidet med Sotrasambandet, og å få park & ride-løsning på Straume. Nå er det kaos der. Til tross for at de har jobbet med planene i åtte år, er det ingen løsning for hvor folk som vil på bussen på Straume skal parkere.

— Utfyllingen i Straumsundet i forbindelse med utbyggingen på Straume er også en gedigen katastrofe. Det er blitt nesten umulig å ta seg gjennom sundet i båt. Alle ser at dette var feil løsning.

Vil fjerne Høyre

I sin spalte i BA har Kobbeltveit refset Bergen Venstre for å velge å samarbeide med de borgerlige. Han har en lignende tilnærming til samarbeid i Fjell.

— Hva er dette tullet med at Venstre er et borgerlig parti? Venstre har alltid stått fritt, og kan samarbeide i alle retninger. Jeg skjønner ikke hvorfor Venstre skal stå som garantist for et så dålrig styre som man har hatt i Bergen og Fjell de siste årene, sier han.

Han håper på rystelser i det kommende valget.

— Hvis velgerne har vært våkne og fulg tmed vil de straffe Høyre. Jeg må si at jeg helst ser at Høyre blir parkert her ute.