Eva Midtvedt (60) er et stjerneeksempel på hvordan den nye reformen kan fungere. Hun har ventet et halvt år på å få avgjort noe som skulle være en ukomplisert rutinesak i NAV. Siste beskjeden er at hun må vente i fire måneder til på avgjørelse.

Mistillit

— Dette holder ikke lenger. En grunnleggende mistillit til etaten er i ferd med å utvikle seg blant brukerne, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Han og hans medarbeidere drukner i klager fra frustrerte brukere.

— Hyppige skifter av saksbehandlere, vansker med å oppnå kontakt med saksbehandler på telefon og forsinkelser i saksbehandlingen går igjen i klagene.

Kasteball mellom kontorer

Slik er Eva Midtvedt sin sak typisk.

— Jeg blir en kasteball mellom ulike kontorer og saksbehandlere. Jeg føler at jeg stanger hodet mot veggen uten å få svar, sier hun.

Det var i april i år problemene med NAV begynte for den delvis uføretrygdede rengjøringsassistenten i Posten.

Da fikk hun beskjed om at uføretrygden hennes måtte ned med 25 prosent. Årsaken var at hun hadde oversteget inntektsgrensen med 2500 kroner i løpet av de to siste årene

— Jeg likte den lille vaskejobben jeg hadde. Men jeg forsto at jeg ikke hadde krefter til å holde på den mer. Derfor søkte jeg om full uføretrygd, sier hun. Avgjørelsen venter hun fremdeles på.

Nye folk hver gang

Hun har ikke tall på hvor mange ganger hun har henvendt seg til NAV om saken

— Hver gang møter jeg nye saksbehandlere som enten ikke kan svare eller som gir meg ulike beskjeder. De første månedene var unnskyldningene ferietid og skifte av saksbehandler, sier hun.

Men for to uker siden fikk hun et nytt brev fra NAV. Nå var beskjeden at søknaden om utvidet uføretrygd var sendt over til NAV Hordaland for avgjørelse der.

Fire måneder til

— Behandlingstiden der er fire måneder. Det betyr at det vil bli minst bli februar før søknaden min blir avgjort.

Midtvedt har vært kronisk syk og har lang erfaring med den tidligere Trygdeetaten.

— Før Trygdeetaten ble omorganisert til NAV, var jeg egentlig ganske fornøyd med behandlingen jeg fikk. Det kunne nok være litt ventetid for å få avgjort sakene mine. Men jeg forholdt meg stort sett til en saksbehandler og fikk svar med en gang hvis jeg ringte.

- Må vise at de kan

Assisterende generalsekretær i FFO, Jarl Ovesen, deler Midtvedts bekymring.

— Hensikten med reformen var å skape bedre og raskere service for brukerne. NAV har selv bidratt til å skru forventningene i været med sine løfter. Nå er det halvannet år siden reformen ble satt ut i livet. Ennå virker den ikke. Nå må NAV vise at de kan levere forbedrede tjenester slik de lovet brukerne da de satte i gang reformen, sier han.

MISFORNØYD: Eva Midtvedt var stort sett fornøyd med behandlingen i den gamle Trygdeetaten. Nå føler hun seg som en kasteball mellom kontorer og saksbehandlere.

MISFORNØYD: Eva Midtvedt var stort sett fornøyd med behandlingen i den gamle Trygdeetaten. Nå føler hun seg som en kasteball mellom kontorer og saksbehandlere.