19-åringen var tiltalt for legemsbeskadigelse etter et slagsmål i Olav Kyrres gate 17. mai i år. Tiltalte og fornærmede forklarte seg svært ulikt om hva som egentlig skjedde.

19-åringen mente han handlet i nødverge fordi fornærmede hadde angrepet kameraten hans. Fornærmede forklarte på sin side at han så noe knuffing, og at han derfor gikk bort til tiltalte og tok ham på skulderen. Tiltalte skal da ha snudd seg og gitt mannen et knyttneveslag.

Retten mener mye talte for at fornærmedes versjon var den korrekte, men kunne ikke se bort fra at tiltalte hadde grunn til å handle i nødverge.

Imidlertid mener retten at 19-åringen gikk altfor langt da han langet ut med knyttet neve. «Tiltalte burde og kunne innsett at for eksempel et armgrep eller annet mindre alvorlig i første omgang kunne være tilstrekkelig», heter det i dommen. Mannen ble derfor dømt, og må betale en bot på 8.000 kroner.