— Vi har tre personer i varetekt som vi mistenker for befatning med store mengder GBL, sier politiadvokat Mange Kvamme Sylta.

Saken startet i Sverige i begynnelsen av mai da svenske tollere sjekket bilen til en polsk mann.

I bilen fant de 80 liter GBL.

Det er nok djevelskap i den rottegiften til å forgifte en enorm mengde mennesker ,

overlege Guttorm Brattebø

Bilen som polakken kjørte er registrert på selskapet til en 37 år gammel tidligere ustraffet entreprenør fra Bergen.

37-åringen ble dratt inn i saken fordi politiet gjorde et beslag på ti liter GBL i en lagerbygning som drives av et firma som 37-åringen snart skulle ansettes i.

I tillegg er det gjort beslag av amfetamin i en annen bil som tilhører ham.

Tar avstand fra narkotika

En 30-åring og en 25-åring som begge tidligere er domfelt for narkotikasaker, er også involvert i saken. De er siktet for videresalg av minst ti liter GBL og noe amfetamin.

Frode Skogvold forsvarer 37-åringen, og sier han stiller seg helt uforstående til anklagen.

  • Han tar avstand fra all form for narkotika og mener politiet bygger saken på helt feile premisser. Bilen som polakken kjørte i Sverige tilhører ikke lenger min klient, sier Skogvold.

Politiet har likevel fått medhold i at de tre personene kunne settes i varetekt med restriksjoner.

  • Det gjenstår fortsatt en del etterforskning. Vi ser svært alvorlig på saken med tanke på at GBL er et stoff det har vært knyttet dødsfall til i vårt område, sier politiadvokat Magne Kvamme Sylta.

-Selges fra verksteder

— 90 liter GBL er svært mye. Om det er snakk om konsentrat, kan man blande en liter med tre liter vann før det selges videre. Brukerdosene måles i korker, sier Liv Flesland, forsker ved Bergensklinikkene.

Sammen med Utekontakten var hun med å lage en hasterapport om utbredelsen av motedopet GHB/GBL tidligere i vinter. Bakgrunnen var flere overdoser og et dødsfall som følge av bruken av stoffet.

I rapporten kommer det frem at mye tyder på at GBL kjøpes av ulike firmaer innenfor håndverk, industri og verksted med formål om videresalg til personer som har et salgsnettverk under seg.

40.000 brukerdoser

Legepersonell BT har snakket med reagerer på mengden som er beslaglagt.

— 90 liter GBL tilsvarer 40.000 brukerdoser. Nå kjenner jeg ikke politiets sak, men det er svært sjeldent at noen har industrielt bruk for så store mengder GBL-konsentrat. Det er mer trolig at personer som blir tatt med så store mengder planlegger videresalg, sier Svein Skjøteskift, overlege ved avdeling for rusmedisin på Haukeland sykehus.

  • 90 liter er svært mye. Det er nok djevelskap i den rottegiften til å forgifte en enorm mengde mennesker, sier Guttorm Brattebø, leder for akuttmedisinsk seksjon på Haukeland sykehus.

De siste to månedene har antallet antatte forgiftninger av stoffene GBL og GHB vært på henholdsvis 15 og 25.

-Tallene for de siste månedene er omtrent på samme nivå som på forsommeren i fjor. Dette er noe lavere enn toppen i januar i år da vi hadde registrert 38 antatte forgiftninger, sier Brattebø.

Han mener fortsatt at stoffet er et stort problem i bergensområdet.

  • Tallene er altfor høye, og viser at svært mange er villige til å proppe i seg den lumske giften som GBL og GHB er, sier seksjonsoverlegen.