Helt til det siste deltok gamleordføreren i samfunnsdebatten og bekymret seg for Bergens ve og vel.

Siden november i fjor bodde Tjønneland på aldershjemmet på Møhlenpris der hadde han hadde funnet seg vel til rette og trivdes godt. Men i det siste krevde alderen sitt og han sovnet stille inn torsdag.

Lang politisk karriere

Det er de som påstår at tar man Knut Tjønneland bort fra Bergens etterkrigshistorie, blir det knapt nok en fotnotene igjen.

Men offisielt var Knut Tjønneland «bare» ordfører fra 1953 til 1959, men etter bergensk oppfatning var Tjønneland ordfører bestandig.

Han var varaordfører fra 1950 og etterfulgte Nils Handal som ordfører i 1953. Han var igjen varaordfører fra 1960 til 1962. I 1962 var han sosialsjef og varaordfører og ble utnevnt til 5. rådmann, sosialrådmann.

Han tok avskjed med til sammen 18 kommunale verv. Det var et følelig tap for Arbeiderpartiet da Tjønneland ga seg med partipolitikken og ble rådmann.

En rekke fremtredende personer ville gjerne ha Tjønneland inn i rikspolitikken, men det takket han i alle år nei til.

Engasjert

Knut Tjønneland var sterk engasjert i samfunnsspørsmål og var en ivrig debattant til han var langt over 90 år. Han ble rammet av hjerneblødning, men iherdig trening ga ham talegavene tilbake. Og skrivefør var han like til det siste.

Så sent som i mai 2000 hadde Tjønneland en kronikk i Bergens Tidende, 93 år gammel, om egenerfaring med sykehustjenesten etter to hjerteinfarkt og en hjerneblødning.

Kronikken var en hjertevarm hyllest til englene på Haraldsplass.

— La meg rette min inderligste takk til alle dem som tok seg av oss under behandling og opphold. Hvor lykkelig har vi eldre det i vår by - som har en geriatrisk klinikk som den på Diakonissehjemmets sykehus, skrev han blant annet.

Etter det siste sykdomstilfellet ble han satt på taleopplæring, og det tok ikke lang tid før han igjen grep ordet som om intet hadde skjedd.

Politikk fra 1934

Knut Tjønneland ble student i 1926 og tok senere flere kurs, blant annet handelskurs og deltok aktivt i Arbeiderpartiets opplysningsvirksomhet.

Han var protokollfører i Bergen byrett fra 1928 til 1934 og soussjef i Nygårds handelsforening fra 1934 til - 46, disponent fra 1946 og disponent i Bergen Samvirkelag fra 1950. I 1950 ble han forsorgssjef i Bergen kommune, sosialsjef i 1960 og sosialrådmann fra 1962 til 1970. Ved kommunesammenslutningen i 1970 trakk han seg tilbake.

Han møtte i bystyret for første gang i 1934 og han var varamann til det siste førkrigsbystyret.

Han ble arrestert i den store «Arbeiderparti-opprullingen» i januar 1943, havnet på Ulven, Espeland og Grini før han ble sendt til Tyskland.

Han kom hjem igjen i juni 1945 og tok opp igjen sin politiske karriere. Fra 1946 til 1962 var han hele tiden med i formannskapet, i noen år som gruppefører for Arbeiderpartiet.

Knut Tjønneland vant seg ry som en svært dyktig og morsom taler. De var ofte preget av store historiske kunnskaper.

I 1977 ble han utnevnt til Ridder av første klasse av St. Olavs Orden.