Ifølge vakthavende ved Fana politistasjon er det også gjort en del romsteringer i bedriftens lokaler.