Gulating lagmannsrett gir Bergen kommune fullt medhold og ilegger samtidig Clear Channel regningen for Bergen kommunes saksomkostninger på totalt 822.000 kroner.

Clear Channel har dermed tapt erstatningssaken de reiste mot Bergen kommune i to rettsinstanser.

— Vi er svært fornøyde. Dommen er velskrevet og kommunen har fått fullt medhold, sier kommuneadvokat Helge Strand.

Skapte stort engasjement

Clear Channel krevde 5,2 millioner i erstatning Bergen kommune etter at bystyret i 2005 sa nei til avtalen om reklamefinansierte busskur og bymøbler.

Reklamegiganten mente det ikke var gitt tilstrekkelig informasjon fra kommunen om at politikerne kunne avlyse anbudskonkurransen.

Clear Channel har hevdet i retten at de aldri ville prøvd å innta Bergen dersom de hadde visst at politikerne kunne stanse anbudskonkurransen.

Før bystyret sa nei til avtalen med Clear Channel, skapte saken et sjeldent stort engasjement i Bergen. I utgangspunktet var det stort flertall i bystyret for reklamefinansierte busskur, men det store engasjementet fikk både Ap, KrF og Venstre til å snu.

Klaget på dårlig informasjon

I den endelige bystyrebehandlingen stemte bare H og Frp for, og dermed var løpet kjørt for Clear Channel. I tingretten hevdet det amerikanske reklameselskapets advokater blant annet at det tok altfor lang tid fra kommunen utlyste konkurransen til saken endelig ble behandlet i bystyret.

Det hevdet også at kommunen ikke hadde informert skikkelig om at konkurransen kunne bli avlyst.

Clear Channel vurderer nå om de skal anke dommen videre.

— Vi hadde ventet et annet utfall og er overrasket over resultatet. Nå vil vi vurdere om dommen skal ankes, sier advokat Christian Galtung.

Dommen ble stående

I juli 2007 ble kommunen frikjent i Bergen tingrett. I dommen ble det slått fast at politikerne har rett til å si nei også etter at en anbudskonkurranse er gjennomført.

Clear Channel anket saken inn for Gulating lagmannsrett. Nå er dommen falt og lagmannsretten opprettholder altså dommen fra Bergen tingrett.

Bt.no kommer tilbake med mer.

Hva er din mening om saken? Diskutér!

TAPTE I RETTEN: Gulating lagmannsrett opprettholder dommen fra Bergen tingrett.
FRED PROUSER