Har du en historie fra Skole-Bergen du vil fortelle oss om? Send mail her .

Tre lovbrudd ble avdekket da fylkesmannen gjennomførte tilsyn på Aurdalslia skole i slutten av januar. Da hadde foreldre forsøkt å få kommunen på banen i siden mars i fjor, uten å lykkes.

På 7. klassetrinn har tre klasser blitt slått sammen til en gruppe på 77 elever. I brevet til fylkesmannen skriver mor Benedicte Gram-Knutsen at elevene bare har to timer og 15 minutter undervisning i uken. Resten av tiden er selvstudier for 12-åringene.

— Hvordan kan skolen forsvare denne pedagogikken, spør Frode Reisæter, far til en av elevene.

Han mener det ligger mer økonomi enn pedagogiske motiv bak ordningen.

— Når noen av lærerne er syke er det ikke alltid de blir erstattet med vikar. Jeg håper inderlig at skolen går vekk fra ordningen med storklasser, sier Reisæter.

Elevene er ikke fornøyd med arbeidsformen, og mener de lærer for lite.

— Det blir mye uro og kjefting i en så stor klasse, sier klassevenninnene Sina Årdal Kvidahl og Sophie Gram-Knutsen.

Foreldrene har etterspurt mer undervisning, men ikke fått noe tydelig svar fra skolen.

— Vi føler avmakt. Det er liten tid igjen av skoleåret, og vi er redde for at ungene kommer til å slite på ungdomsskolen fordi de har huller i kunnskapen, sier Kjetil Kvidahl som er far til Sina.

Brudd på opplæringsloven

I tilsynsrapporten peker fylkesmannen på en rekke kritikkverdige forhold.

  • Kommunen/skolen har ikke vurdert om gruppestørrelsen på 7. årstrinn er pedagogisk forsvarlig.
  • Kommunen/skolen har ikke et tilfredsstillende system for å sikre timefordelingen i de ulike fagene.
  • Opplæring i KRL-faget er ikke egnet til å gjøre elevene i stand til å nå kompetansemålene i faget.
  • Bergen kommune følger ikke opp rapportering/klager på mulige brudd på Opplæringsloven.
  • Det er ikke entydige tjenestelinjer i Bergen kommune fra kommunenivået og ut til den enkelte skole.Ikke evaluering

Gram-Knutsen har en rekke ganger henvendt seg til Oppvekstetaten i Bergen kommune. I et svarbrev fra kommunen friskmeldes Aurdalslia. Der konkluderes det med at skolen gir et opplæringstilbud i tråd med loven. Det eneste kommunen tok kritikk på var at informasjonen fra skolen til foresatte om opplæringen kunne vært bedre.

Fylkesmannen ba i fjor kommunen foreta en grundig vurdering av opplæringstilbudet på skolen. Et halvt år senere var ingenting blitt gjort. I et nytt brev til fylkesmannen skrev Gram-Knutsen «i påvente av at kommunen går inn og ser på forholdene ved skolen, må vi som foreldre bare konstatere at elevene ikke får tilfredsstillende undervisning.» Etter dette valgte fylkesmannen å gjennomføre et tilsyn med Bergen kommune.

Innrømmer få feil

— Vi jobber med å få anmerkningene ut av verden, sier rektor Terje Storesund.

Utover dette ønsker ikke skolen å kommentere tilsynsrapporten.

Til tross for klar tale fra fylkesmannen vil ikke oppvekstbyråd Hans Carl Tveit (V) gå med på at undervisningen har vært for dårlig.

— Lærerplanene gir skolene stor frihet i organiseringen av undervisningen. Det er dokumentasjonen på undervisningen som i det vesentlige har manglet her, sier Tveit.

Han understreker også at det pågår et arbeid for å få klarere tjenestelinjer.

— Den jobben var startet før denne saken dukket opp.

Larsen, Bjørn Erik