Forfaller din skole? Ta bilder og send til 2211 eller skoleforfall@bt.no. Send også tips om steder BT bør besøke for å dokumentere skolehverdagen. Til helgen presenterer vi en oversikt over lesernes innspill på bt.no.

Arbeidstilsynet kommer med kraftig refs til kommunen, og gir pålegg om å dokumentere at tilstanden ved alle byens 89 grunnskoler er god nok.

— Ut fra de skolene vi har vært inne i, går det ikke an å si noe annet enn at kommunen har forsømt sitt ansvar som arbeidsgiver. Inneklima er svært viktig, og her ligger ansvaret på Bergen kommune, sier tilsynsleder Kåre Askvik i Arbeidstilsynet.

I sin tilsynssatsing «Inneklima i offentlige bygg»

ser Arbeidstilsynet på hvordan kommunen jobber med inneklima på skolene. Tre skoler er nærmere inspisert: Møhlenpris, Varden og Landås. Konklusjonen er at alle de tre skolene bærer preg av mangelfullt vedlikehold.

Listen over feil er lang:

  • Fuktskader og mugglukt, som åpenbart har eksistert i lang tid
  • Problemer med dreneringen
  • Fukt i underetasjer
  • Gamle vinduer, slitne fasader og dårlig isolering
  • Omfattende tekniske og andre mangler ved bygningene
  • Vann som renner inn når det regner
  • Vannlekkasjer og muggvekst
  • Fukt under gulvbelegg
  • Ventilasjonsanlegg delvis ute av funksjon

— Alt som er sagt og skrevet tilsier at situasjonen er relativt alvorlig når det gjelder Bergen kommunes ansvar og det vi har sett, sier Askvik.

Arbeidstilsynet skal etterse de ansatte sine arbeidsvilkår. Men Askvik erkjenner at situasjonen også er alvorlig for elevene.

— Når inneklima er så kritikkverdig som vi har sett for de voksne, er det kanskje enda verre for barn, som er mer sårbare, sier han.

- Elevene mer sårbare

Listen over pålegg til alle de 89 kommunale skolene er lang. Kommunen må ha skriftlige rutiner for å jevnlig kartlegge helsefarer knyttet til bygningene. De må ha en plan for å sikre tilfredsstillende toalett- og dusjforhold, og de må komme med en plan for å oppfylle at lærernes kontorarbeidsplasser oppfyller minstenormen på seks kvadratmeter. I tillegg må de ha planer for systematisk vedlikehold, blant annet.

Fristen er satt til 1. april, men kommunen har bedt om utsettelse for de fleste skolene.

— Vi vil først konsentrere oss om de ni skolene i kommunen som mangler helseverngodkjenning. Det er viktig at vi imøtekommer påleggene Arbeidstilsynet kommer med. Vi skal greie å svare på resten i løpet av dette halvåret, sier skolebyråd Harald Victor Hove.

Arbeidstilsynet mener det er urovekkende at byrådsavdeling for barnehage og skole hevder rutinene er gode nok, særlig etter at deler av Landås skole måtte stenges på grunn av helsefarlig inneklima. Tilsynet mener at kommunen ikke har ivaretatt sin plikt til å kartlegge inneklimaet ved skolen.

Lover å bedre rutinene

På tross av soppsanering, legeattester om at personale ikke kan fortsette å arbeide i bygningene, rapporter om drenerings- og fuktproblematikk og påstander om helseplager har ikke kommunen gjort relevante kartlegginger eller risikovurderinger.

«Dette kan tolkes som et tegn på manglende vilje eller evne eller at kommunen ikke vet hvordan den skal forholde seg i slike saker», skriver Arbeidstilsynet i sin rapport.

Skolebyråden viser til at skolebyggene er Bergen Kommunale Bygg (BKB) sitt ansvar.

— Det er BKBs vedlikeholdsrutiner som blir kritisert. Vi gjør nå en endring på organiseringen av BKB og hvordan de jobber med vedlikehold og rehabilitering, sier Hove.

- Har kommunen forsømt sine oppgaver som skoleeier?

— Det er vanskelig i dag å si at det er godt nok når disse påleggene kommer fra Arbeidstilsynet.

Ifølge skolebyråden vil det nå bli bedre rutiner for oppfølging av avvik knyttet til skolebyggene.

Følger med kommunen

Fylkesmannen skal føre tilsyn med elevenes arbeidsforhold. Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde følger nøye med påleggene Arbeidstilsynet har gitt.

— Vi vil vurdere eventuell oppfølging ut fra tiltakene kommunen setter i verk, sier hun.

Når det står så dårlig til på enkelte skoler, er det fordi kommunen har utsatt å gjøre det de burde ha gjort for lengst. Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde

Hun er ikke overrasket over kritikken fra Arbeidstilsynet.

— Det er kjent at mange skoler i Hordaland og Bergen ikke har godt nok fysisk arbeidsmiljø. Det er et etterslep som blant annet skyldes dårlig vedlikehold over år, sier utdanningsdirektøren.

Hun mener det blir dyrt i lengden å sluntre unna vedlikehold.

— Når det står så dårlig til på enkelte skoler, er det fordi kommunen har utsatt å gjøre det de burde ha gjort for lengst.

Diskuter saker under:

I GYMSALEN: Gymsalen ved Varden skole ble stengt høsten 2010 på grunn av sopp i gulvet. Denne lappen ble observert under Arbeidstilsynets inspeksjon i juni i fjor.
MARITA AAREKOL
IKKE I BRUK: Ingen av lærerne bruker denne lærerdusjen i garderoben ved gymsalen på Varden skole. Arbeidstilsynet påpeker mangler ved både toalett og dusjforhold ved skolene som er inspirert.
MARITA AAREKOL