– Dette synes jeg er urimelig strengt. Det hadde vært tilstrekkelig med samfunns-straff. Min klient tar dommen veldig tungt, sier kvinnes forsvarer Øystein Flatabø.

Sju måneders ubetinget fengsel er en måned mer enn statsadvokat Jarle Golten Smørdal ba om i rettssaken. Av allmennpreventive hensyn mener han det er riktig at dagmammaen må sitte i fengsel for det hun har gjort.

– Jeg er fornøyd med denne dommen. Dette er helt i samsvar med bevisene i saken, sier Golten Smørdal.

Han forstår at voksne kan bli stresset i situasjoner der de har ansvar for flere små barn, men mener at en profesjonell som påtar seg å passe andres barn må vite at hun takler denne type stress.

– I denne sutuasjonen var barnet helt rolig, og hun lot ham dessuten lide med smertene etterpå, påpeker statsadvokaten.

Kvinnen er dømt for å ha brukket begge lårbeina på toåringen, for ikke å ha tatt han med til lege og for å ha unnlatt å fortelle foreldrene om hva som hadde skjedd. Dommeren er knusende og trekker ikke frem noen formildende omstendigheter.

Det heter blant annet: "Når tiltalte har måttet bruke så mye kraft som de sakkyndige beskriver for å kunne påføre gutten dobbeltsidig lårbensbrudd, er retten ikke i tvil om at dette var en bevisst handling fra tiltaltes side. "

Videre heter det at: Retten finner bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte visste at gutten var i en hjelpeløs tilstand. Tiltalte hadde selv påført gutten skaden, og det legges til grunn at han i hele perioden hadde betydelige smerter som gav seg uttrykk i intens gråt og delvis utmattelse. Tiltalte var videre åpenbart kjent med sin egen posisjon som dagmamma og omsorgsperson for gutten og derved den hjelpeplikten hun hadde overfor ham. Retten finner på den bakgrunn bevist at tiltalte forsettelig unnlot å hjelpe."

Forsvarer Flatabø kan ennå ikke si noe om hvor vidt kvinnen kommer til å anke.

– Nå trenger hun tid til å svelge dommen først. Hun har tatt betenkningstid, sier Flatabø.

Den 37 år gamle kvinnen er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 50.000 kroner til gutten.

DØMT: Dagmammaen (37) er i Bergen tingrett dømt til syv måneders fengsel.