Grete Knudsens engasjement mot utvidelse av dokken på Haakonsvern blir tema i fylkesstyret i Hordaland Arbeiderparti i neste uke. Det bekrefter fylkesleder Ranveig Frøiland.

— Oppmerksomheten saken har fått, de nye opplysningene i Bergens Tidende og henvendelser fra øvrige styremedlemmer, gjør at det er naturlig å ta opp saken.

Frøiland har vært kritisk til Knudsens initiativ i sentralstyret.

— Hennes private meninger hører ikke hjemme der, men burde vært tatt opp med fylkesstyret først.

Hun reagerer også på at Knudsen har hatt oppdrag for kjøper av Mjellem & Karlsen, Carl Fredrik Seim.

— Hun har opptrådt uryddig. Dette burde hun ha opplyst om i sentralstyret, før hun tok opp denne saken.