— Det var ganske ekkelt å bli møtt av en knokkel. Jeg kom jo med hund og alt, og den var interessert i hva som var der, sier Frode Hegland.

Det var torsdag formiddag Frode Hegland besøkte kirkegården på Bønes i regnværet. Til venstre for inngangsporten oppdaget hunden noe stort i gresset, og det ellers fredelige kirkegårdsbesøket fikk en ny vending.

IMG_1015.jpg

— Man får en uhyggelig følelse, selv om jeg ikke vet hva knokkelen stammer fra. Jeg er glad moren min ikke var med meg, sier han.

- Forferdelig trist

Kirketjener Barbro Husdal i Bønes kirke blir sjokkert av det hun hører.

— Dette var nytt for meg, og forferdelig trist. Det skal jeg selvsagt undersøke nærmere, sier Husdal.

Hun tror ikke det er snakk om menneskelevninger.

— Det kan kanskje være noe en hund har tatt med seg.

- Knokkelen er fjernet

Gravplassjef Inghild Hareide Hansen i Bergen Kirkelige Fellesråd har ikke fått undersøkt knokkelen nærmere.

— Knokkelen var fjernet før vi fikk undersøkt dette, sier Hansen.

De som blir gravlagt i Bergen får over en meter jord over seg og det er derfor svært sjeldent man opplever at menneskeknokler kommer opp igjen, sier gravplassjefen.

— Siden Bønes er en ny gravplass vil det ikke være gjenbruksgraver her, og det gjør det enda mer usannsynlig at knokkelen stammer fra et menneske, sier Hansen.

Slike hendelser er ikke vanlig, understreker hun.

- Trolig ikke menneskebein

Zoolog Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum i Oslo har sett nærmere på bildet. Han er usikker på hvor knokkelen stammer fra.

— Uten noen skala er det vanskelig å si noe sikkert, men den ser ut til å være for kort og tjukk til å være fra et menneske, sier Bøckman.

Trolig fra et klovdyr, mener han.

— Er det et lårbein, er det definitivt ikke fra et menneske. Jeg vil tippe fra en ku, geit eller sau, sier Bøckman.

Zoologen mener det kan ha en helt naturlig forklaring på hvorfor knokkelen lå på kirkegården.

— En kirkegård er jo en stor komposthaug for mennesker, og da trenger man godt jordsmonn. Derfor bruker man ofte landbruksjord der det kan følge med dyreavfall. Det kan stemme med at kirkegården er ny, og at knokkelen bare har kommet opp av jorden, sier Bøckman.

- Stiller spørsmål

Hegland er ikke skremt bort fra kirkegården.

— Men jeg lurer jo fælt på hvordan den knokkelen havnet der, og om noen plasserte den der som en syk spøk. Det er umulig for meg å si hva knokkelen stammet fra, sier han.