Men dommeren hørte ikke på brorens bønn i retten. 26-åring er nå dømt etter knivstikkingen som skjedde i 2006.

De to brødrene hadde vært ute på byen sammen og var begge ruset da de havnet i et basketak. Politiet rykket ut til brorens leilighet i en av Bergens bydeler to ganger. Den siste gangen de rykket ut var til knivstikkingen som skjedde ut på morgenkvisten.

Fikk kutt

”Retten viser til at det er brukt et særlig farlig redskap samt at det ikke er noen fornuftig unnskyldning for tiltaltes handlemåte. Retten finner ikke holdepunkter for at det dreier seg om mishandling”, står det i dommen.

Knivstikkingen endte med et kutt på tre centimeter, som måtte syes.

Hadde flaks

”Tiltalte handlet i sinne og i beruset tilstand og det må betraktes som et hell at resultatet av voldsutøvelsen ikke ble langt alvorligere,” skriver tingrettsdommer Marie Vonen.

Retten valgte å se hent til at broren ikke ønsket at 26-åringen skulle straffes. ”Når fornærmede ikke ønsker tiltalte straffet er det grunn til å se hen til dette ved straffeutmålingen.”, skriver dommeren. Han får likevel 60 dager for drapstrusler, knivstikking. Dommen gjelder også mindre saker for kjøp og bruk av hasj og narkotiske tabletter.