KRISTER HOAAS

2000 var et «toppår» for knivstikking i Norge. På landsbasis ble det registrert 454 tilfeller av legemsbeskadigelse med kniv, et kjempehopp fra 287 i 1999. Økt bruk av kniver og stikkvåpen førte til en innskjerping av lovverket, og 28. juni 2002 fikk Politiloven en ny § 7 — «Om forbud mot bæring av kniv på offentlig sted». Loven ga også politiet utvidet rett til å gjennomsøke biler og visitere personer i områder hvor det erfaringsmessig finner sted vold.

Drastisk nedgang

Allerede i 2002 økte anmeldelsene for bæring av kniv på offentlig sted. Samtidig sank anmeldelsene for legemsbeskadigelse med kniv. Tall Bergens Tidende har samlet inn viser at nedgangen er drastisk.

Politidirektoratets statistikk viser en reduksjon i legemsbeskadigelse med kniv på 30,83 prosent fra år 2000 til 2003 for landet som helhet.

I Hordaland har vi hatt en nedgang i legemsbeskadigelse med kniv på hele 41,7 prosent fra 2000 til 2003. Mens det i 2000 var 36 tilfeller i fylket, var det i fjor 21. Tallene for første halvår 2004 ser ut til å bekrefte trenden.

— Det skjer mye bra ved politiet her vestpå, sier en meget fornøyd visepolitimester i Hordaland politidistrikt Bernt Solberg.

Høyere aktivitet

Solberg er godt fornøyd med nedgangen som er registrert.

— Vi har en tilstedeværelse i sentrum og er mye mer aktiv enn tidligere. Det merker folk. De vet at blir de tatt med kniv blir de bøtelagt, lyder forklaringen.

— Kan denne nedgangen knyttes direkte til lovendringen i 2002?

— Ja, det får vi håpe.

I Oslo har politiet vært meget aktive i det forebyggende arbeidet med henblikk på bruk av kniv. Siden høsten 2001 har de jevnlig gjennomført kontroller i Oslos mer voldsutsatte områder. Resultatene taler for seg selv.

— Vi har hatt ca. 30-40 prosent nedgang i legemsbeskadigelse med kniv i Oslo siden forvinteren 2001, da vi startet opp med et prøveprosjekt, forteller stasjonssjef ved Grønland politistasjon, Kåre Løken, til BT.

- «Alle» hadde kniv

— Vi har vært veldig aktive. Det som er viktig er at vi har gjennomført kontroller på steder hvor slike voldshandlinger erfaringsmessig skjer. Vi opplevde en drastisk nedgang med en gang.Den utflyttede askøyværingen er ikke i tvil om at det var riktig med lovforbudet mot bæring av kniv.

— «Alle» hadde kniv. Noe måtte gjøres, sier Løken.

At loven og politiets innsats har båret frukter er ikke stasjonssjefen i tvil om.

— Reduksjonen skyldes loven og innsatsen, sier Løken. Han forteller at mens Oslo-politiet i 2001/2002 beslagla 30 kniver på en kontroll, er beslaget nå på fire-fem kniver. Det samme antall personer er kontrollert.

6000 kroner i bot ved første gangs forseelse og mulig fengselsstraff ved andre gang, har trolig en avskrekkende effekt.

— Det er ganske enkelt mye mindre vanlig med kniv i det tøffe miljøene, mener Kåre Løken.