Det var juble da Easy Connect etablerte seg i fem småkommuner i 2002.

— For en fattig vestlandskommune som Gloppen kommer Easy connect som manna fra himmelen, sa rådmann Martin Lyngstad i Gloppen i fjor vinter.

Mesteparten av dem som svarer på opplysningstelefonen 1890 er ansatt i Easy Connects datterselskap, i Vaksdal, Karasjok, Skånevik, Ulvik og Sandane.

Akkurat som morselskapet Easy Connect i Bergen, er også datterselskapene i krise. «Vesentlig usikkerhet om videre drift» er budskapet fra revisor i samtlige selskaper.

Kniven på strupen

Offentlige eller halvoffentlige selskap er store eiere i datterselskapene.

Og mens kassen er tom hos morselskapet Easy Connect er det fortsatt penger å hente hos de andre aksjonærene i datterselskapene.

I Easy Connect Gloppen er det Gloppen Næringsinvest AS som er medeier. I Ulvik er det Ulvik Næringsutvikling, i Skånevik Skånevik Næringsutvikling og Skånevik Ølen Kraftlag. I Vaksdal er det Vaksdal Næringsselskap.

Nå vil alle disse eierne bli tvunget til å avgjøre om de skal skyte inn mer penger.

— Det er jo en form for kniven på strupen når man står snublende nær skifteretten, sier daglig leder Svein Aksel Sellevold i Vaksdal Næringsselskap.

Gjeld til datterselskap

Morsselskapet Easy Connect skylder de fem datterselskapene nesten ni millioner kroner, ifølge årsberetningen for 2002.

Får ikke datterselskapene disse penger ryker hele egenkapitalen. Det er dette som ligger bak revisorenes bekymring for den videre driften.

Redningsplanen som storaksjonær Rolf Westfal-Larsen står bak, innebærer blant annet at Easy Connect skal forhandle med sine långivere, for å få lettet trykket fra den tyngende gjelden.

Slike forhandlinger kan blant annet innebære ettergivelse av gjeld, eller at gjeld gjøres om til aksjer. Uansett betyr det trolig at datterselskapene må ha mer egenkapital.

Og den kapitalen kommer ikke fra det kriserammede morselskapet, men fra de andre eierne i Easy Connects datterselskap.

Vil redde

Vaksdal Næringsselskap - der kommunen eier 60,8 prosent av aksjene - skjøt inn 249.000 kroner i egenkapital i Easy Connect Vaksdal i 2001. Dag er det cirka 30 ansatte i selskapet.

En fornuftig beslutning, mener Sellevold.

Han regener med at det er nødvendig med et større beløp for å sikre videre drift, men vil ikke tallfeste hvor mye og Vaksdal Næringsutvikling kan og vil bidra med. Men selskapet er i utgangspunktet villig til å bidra.

— Vi har uttrykt en vilje til å være med på et videre løft med tanke på å bevare de arbeidsplassene som er der, sier Sellevold.