19-åringen hadde vært på besøk hos kjæresten og var på vei hjem da han passerte fotoboksen. Farten var hele 73 kilometer i timen raskere enn det som er tillatt i tunnelen.

Da han nylig møtte i Bergen tingrett, erkjente 19-åringen at det var han som kjørte bilen.

Dommerne i saken understreker at det må reageres strengt ved et så grovt brudd på fartsgrensen. De påpeker at kjøringen hadde stort skadepotensial, både for 19-åringen selv og andre trafikanter.

Dommerfullmektig Morten Stene mente 19-åringen burde få ubetinget fengsel. Meddommerne, som var i flertall, mente imidlertid at samfunnsstraff må holde.

De mente at et fengselsopphold på grunn av personlige forhold kan være ødeleggende for 19-åringen.

Samfunnsstraffen ble satt til 36 timer, alternativt 18 dagers fengsel dersom straffen ikke gjennomføres.

19-åringen er også fratatt retten til å kjøre bil for 20 måneder. Han må kjøre opp på nytt for å få førerkortet tilbake.