Tora De Zwart Rørholt

— Fremtidens barnesykehus for kropp og sjel, uttalte en begeistret juryformann Askjell Utaaker.

«Knase Tangenter» er ett av totalt seks konkurransesvar på plan- og designkonkurransen for Haukelands nye barne-og ungdomssenter for psykiatri. Det er blitt til gjennom et samarbeid mellom danske KHR arkitekter, trønderske Per Knudsen arkitektkontor og Studio 4 arkitekter as også fra Trondheim.

Juryen gikk enstemmig inn for dette prosjektet, og begrunnet sitt valg med at vinnerforslaget presenterer et helhetligkonsept, der det tas hensyn til funksjonalitet, effektivitet, relasjon mellom brukere og ansatte samt et estetisk formål.

— «Knase Tangenter» er både vakkert og poetisk, leste Utaaker opp fra juryens begrunnelse: Prosjektet representerer en ny form for arkitektur juryen mener vil virke tiltalende for barn og unge.

Et vennlig hus

«Knase Tangenter» har lagt opp en bygningsstruktur som består av mindre lameller/tangenter. Slik etableres en liten skala i en større sammenheng. Pasienten kan forholde seg til én «tangent», mens sykehusets interne kommunikasjon og rasjonelle drift er ivaretatt i nettverket.

— Det viktigste for oss gjennom utarbeidelsen av konseptet var å finne en måte å bygge på slik at huset virker vennlig og kan være et sted der barn kan føle seg tatt vare på. Her skal man bli frisk, samtidig som det må kunne driftes godt og effektivt, sier en av de glade vinnerne Siri Rørholt fra Studio 4 arkitekter.

— Ved bygging av sykehus er det mange strenge tekniske krav man må ta hensyn til. Dermed blir det vanskeligere å ta vare på menneskene. Vi føler vi har klart å finne en fin balanse mellom disse aspektene, utdyper Rørholt.

Med tanke på vær og vind

Konseptet er blitt utarbeidet også med tanke på vær og vind. Tangentene skal ligge på tvers av landskapet og legges slik at de tangentene skjermer hverandre for ruskevær. Det er tenkt at grønt - areal skal gå igjennom hele anlegget som friske lunger. Materialet er hovedsakelig av glass, slik at brukere får god oversikt og utsikt over by og fjell.

— Tangentene skal bygges i en slags vestlandspanel i glass. Om danskene i KHR arkitekter ikke kjente til dette fra før, har de virkelig fått lære det nå, legger Rørholt spøkefullt til.