Saken ble avgjort på et ekstraordinært kommunestyre i går kveld. Møtetiden sprakk med nesten halvannen time, og helt frem til avstemningen var utfallet usikkert.

– Nå er jeg fullstendig utladet og fantastisk glad, sier Inge Børslien, Venstremann og forkjemper for å opprettholde søknaden.

– Med dette har vi satt punktum for en lang og opprivende strid i Odda-samfunnet. Nå kan vi se fremover og gjøre hverandre sterke. Vi har nabokommunene i ryggen, vi har Hordaland fylkeskommune i ryggen og vi har Tinn kommune med oss i en fellessøknad, sier Børslien videre.

Smelteverksplan

Han mener utfallet ble slik fordi hver enkelt representant fulgte sin egen overbevisning.

– De tok ansvaret de er pålagt som folkevalgte, ved å vurdere alle sider av saken, ikke bare utfallet av folkeavstemningen. Nye opplysninger er kommet til. Vi vedtok jo også en smelteverksplan som inneholder mange av de reguleringene Unesco krever. Da ville det vært meningsløst å si nei til pengene og statusen en plass på verdensarvlisten kan gi.

Smelteverksplanen var første punkt på møteprogrammet, og ble vedtatt mot fire stemmer.

I et punktvis notat til reguleringsplanen, gjengitt i Hardanger Folkeblad, fremgår det at kommunen mener den har strukket seg betydelig lenger enn ønskelig for å imøtekomme fylkeskommunens og Riksantikvarens krav til verneareal. Ifølge notatet vil Odda kommune ikke bidra med kommunale midler til drift og vedlikehold av verneområdet og verneobjekt, ut over egne eiendommer på tomten.

Må skaffe midler

Kommunen krever at staten alt neste år må skaffe midler til å sette området i forsvarlig stand, slik at det ikke er farlig å ta det i bruk. De vil at vernemyndighetene begynner restaureringen innen to år, og forutsetter at staten sammen med fylkeskommunen tar fullt og helt ansvar for vernefinansieringen av det myndighetene mener er nasjonale kulturminner.

Kommunestyret ønsker rask og fornuftig utvikling på Smelteverkstomten, med frigjøring av areal til næringsformål. Staten må være med og dekke ekstrakostnader og ta ansvar for opprydding og riving av bygg og anlegg som skal saneres.

For eller mot Unesco-søknad? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Ovn 3 på smelteverkstomten har vært spesielt omstridt i Unesco-diskusjonen i Odda.
Bergens Tidende