Fem av dei ni politikarane i utvalet støtta denne løysinga. Mindretalet på fire går for det indre alternativet, tunnel gjennom Utvikfjellet og bru frå Frøholm til Svarstad i Stryn.

Saka om kvar den viktigaste sambindingsvegen på Vestlandet i framtida skal gå frå Byrkjelo i Gloppen og nordover til Volda, splittar politikarane i Sogn og Fjordane. Samferdsleutvalet hadde saka føre i dag. Seinare i veka kjem ho opp for fylkesutvalet. Men kvar fylket landar blir neppe avgjort før på eit ekstraordinært møte i fylkestinget tysdag i neste veke. Utfallet verkar så langt heilt ope. Internt i fleire partigrupper er det splitting, og både i Ap og Sp har politikarar blitt fristilte for å stemme etter eiga overtyding.

Dei fem som utgjorde fleirtalet på dagens møte var tre frå Sp, KrFs eine og ein frå Høgre. Ap (2) Frp og ein frå Høgre utgjorde mindretalet.