— Tilbudet fra Askøy overformynderi er ikke interessant, sier Arne Kristian Hove, den ene av sønnene til den umyndiggjorte kvinnen.

Advokat Jørgen Riple, som representerer den andre sønnen, er enig:

— De tilbyr ingen fullgod erstatning. Dette er knapt et plaster på såret.

Million på konto

Høsten 2000 kjøpte Robert Kristiansen en ubebygd tomt for 125.000 kroner. På dette tidspunktet var Kristiansens mor verge for tomteeieren - en umyndiggjort 55-åring. Tomten ble aldri annonsert på det åpne markedet, og kjøpesummen lå cirka 200.000 under reell markedsverdi. Likevel godkjente Askøy overformynderi salget.

Etter at Bergens Tidende omtalte saken, tok overformynderiet selvkritikk. Denne måneden besluttet formannskapet å gi kvinnen 160.000 kroner i erstatning, et tilbud hennes fremtidige arvinger nå takker nei til. De krever at tomten tilbakeføres til moren.

— Tilbudet er ikke i nærheten av å dekke tapet min klient kan få som følge av salget, sier Jørgen Riple.

Tomten er i dag verdt nærmere 700.000 kroner. Brødrene mener den bare ble solgt fordi kjøperen var sønn av vergen. Den umyndiggjorte kvinnen hadde ikke akutt behov for pengene. På salgstidspunktet hadde hun en likningsformue på over én million kroner.

— Det fantes ingen gode argumenter for å selge i stigende marked. Salget burde aldri vært godkjent av Askøy overformynderi, mener Arne Kristian Hove.

Krever ny verge

Verge Karen Kristiansen trakk seg fra vervet etter at salget ble omtalt i flere medier. Overformynderiet oppnevnte da advokat Paal-Heinrich Berle som ny verge, et vedtak Arne Kristian Hove har klaget inn til Fylkesmannen.

— Jeg reagerer sterkt på prosessen. Først ba overformynderiet meg komme med forslag til ny verge, så valgte de en annen person mot mitt ønske. Det oppleves som arrogant.

Hove ønsker tidligere kommunestyrerepresentant Ranveig Skjønborg som ny verge for moren. Hun er utdannet jurist, har vært sterkt engasjert i tomtesaken, og tar - i motsetning til Berle - ikke betalt for jobben.

— I denne situasjonen mente vi at den umyndiggjorte var best tjent med en erfaren advokat som verge. Prisen var ikke et avgjørende moment, sier dagens overformynder, Erik Kjær Mjøs.

Ber om etterforskning

Samme hvem som til slutt blir ny verge, forventer sønnene at vedkommende forfølger saken.

— Både den gamle vergen og hennes sønn bør anmeldes. Om det ikke skjer, vurderer min klient selv å gå til politiet, sier advokat Riple.

Arne Kristian Hove mener at politiet også bør etterforske den tidligere overformynderens håndtering av saken.

— Overformynderiets saksbehandling har vært så graverende at den bør granskes grundig, mener Hove.

Askøy overformynderi mener de ikke har grunnlag for å kreve tomtesalget omstøtt. De vil ikke be kjøperen om å selge tomten tilbake til den umyndiggjorte kvinnen.

— Vi vil ikke ta stilling til dette spørsmålet før vi eventuelt får en forespørsel om tilbakeføring, sier familien Kristiansens advokat, Alf Johan Knag.