Knappetunnelen skal stenges fra 23. juni til 17. august, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding mandag. I denne perioden må trafikanter mellom Dolvik og Fyllingsdalen kjøre «gamleveien» over Nordåsstraumen og Søreide.

— Det er selvfølgelig aldri kjekt å stenge en vei, men vi håper at vi ved å legge stengingen til skoleferien kan redusere ulempene for trafikken og for lokalmiljøet på Søreide mest mulig, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Venter rushtidskøer

Han regner med at stengingen vil gi køer til og fra Kokstad og Sandsli i rushtiden.

Årsaken til stengingen er vedlikeholdsarbeid. Byggetrinn to på Ringveg Vest åpner høsten 2015, og det er da viktig at sikkerhets- og styringssystemene i Knappetunnelen fungerer hele veien fra Dolvik til Liavatnet, skriver Vegvesenet.

I løpet av åtte uker skal derfor Mesta skifte ut datautstyr og programvare i den «gamle» delen av Knappetunnelen fra Dolvik til Sandeide, slik at det kan kobles til det nye datasystemet som kommer i resten av den nye Knappetunnelen fra Sandeide til Livatnet.

Skifter datautstyr

— I tillegg til å skifte ut datautstyr og programvare vil det bli gjennomført vedlikehold og utskifting av TV-kameraer og nødtelefoner. Disse forberedelsene er omfattende, og dette må til før selve sammenkoblingen skal skje neste år, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Entreprenørene vil arbeide 16 timers dager syv dager i uken hele sommeren for at arbeidet skal kunne fullføres så raskt som mulig, skriver Vegvesenet.