I mai slo statsråd Bjarne Håkon Hanssen på stortrommen og lovet endringer som skulle gjøre det lettere for søkerne fra Holen skole å få krigspensjon. Minneforeningen jublet, og et samlet Storting sluttet opp om liberaliseringen. Praksisendringen går ut på at NAV ikke lenger kan avvise søkere fra Holen med at det ikke er årsakssammenheng mellom psykiske plager og bombingen. Det som nå er avgjørende, er om de psykiske seinskadene er store nok. Det avgjøres skjønnsmessig av saksbehandlerne, som er utstyrt med en tabell som gir «meget generelle anvisninger», ifølge NAV selv.

NAV krever imidlertid at søkerne har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

— Fra politikerne fikk vi løfter om at saken skulle få en verdig avslutning. Nå har NAV gjort denne saken til advokatmat. Vi har ikke noe annet alternativ, sier sekretæren i Minneforeningen av 4. oktober 1944, Kirsten Hatlem.

**Les også:

NAV: Informerer godt nok**

Overprøver legeerklæringer

Etter at praksisendringen ble vedtatt, har NAV måttet gjennomgå en bunke på 78 krigspensjonssøknader fra Laksevåg-folk som opplevde bombeangrepet for nøyaktig 64 år siden. 43 er førstegangssøknader, resten er tidligere avslag. Til nå er 46 saker ferdigbehandlet.

  • I 17 av sakene har NAV skjønnsmessig vurdert uføregraden til under 8 1/3 prosent. Dermed får ikke søkerne krigspensjon.
  • Ingen av søkerne som opplevde angrepet andre steder på Laksevåg, har fått krigspensjon.
  • Ti har fått avslag fordi NAV mener at de ikke har vært utsatt for krigsulykke.
  • I fire saker hevder NAV at det ikke er årsakssammenheng mellom de psykiske plagene og bombingen.

NAV krever ikke lenger at søkerne blir utredet av spesialist, selv om det fremdeles står i forskriftene. Nye søkere blir bedt om å skaffe legeerklæring fra fastlegen. Legeerklæringer som beskriver «panikkartede angstsymptomer», «redsel for innestengte rom og menneskemengder», «gjenopplevelse av bombingen i våken tilstand og under søvn» eller «depressive symptomer og vedvarende angstplager», blir overprøvd av NAVs saksbehandlere. I mange tilfeller vurderer NAVs saksbehandlere avslagssaker på nytt uten å hente inn ny legeerklæring.

**Les også:

Erstatningsekspert mener saksbehandlingen er mangelfull**

Bergens Tidende har vært i kontakt med 25 krigspensjonssøkere fra Laksevåg som får søknadene sine gjennomgått på nytt, og gransket papirene i 12 av de 43 sakene som er avgjort til nå. Av disse har ni fått avslag, og tre er innvilget. Mens noen leger leverer korte og upresise legeerklæringer, har andre leger vært atskillig grundigere med å skildre søkerens psykiske plager. Det ser ikke ut til å ha betydning for utfallet verken i sakene som er avslått eller for de tre som er innvilget.

Bare en av søkerne som har fått krigspensjon har i denne omgangen ny legeerklæring med PTSD. De to andre sakene er innvilget, på tross av at det ikke foreligger ny legeerklæring, bare de gamle uttalelsene fra NAVs egen sakkyndige, som mente at søkernes plager var «moderate» og «uspesifikke», og anbefalte å ikke gi krigspensjon.

— Bør godta legeerklæring

— Jeg oppfattet at statsråd Bjarne Håkon Hanssen mente at dersom søkerne hevder at de har plager, og det støttes av legen, skal de ha krigspensjon. Det sier også ekspertutvalget som NAVs praksis skal bygge på, sier tidligere sosialsjef Rolf Andersen. Han har hjulpet flere fra Laksevåg med å gjenoppta sine saker.

— Saksbehandlere har plikt til å fremskaffe mer informasjon, dersom de ser at en legeerklæringen er mangelfull. De skal være sikre på at saken er skikkelig utredet før de avslår, sier Andersen.

— Når NAV-ledelsen går ut i avisen og sier at søkerne må dokumentere at de har posttraumatisk stressyndrom, bør de også be søkerne om at legen må vurdere denne diagnosen. For selvfølgelig finnes det søkere som har klart seg så bra at de ikke har rett på krigspensjon, men etter min erfaring utgjør de et lite mindretall.

— Burde NAV fremdeles brukt spesialistutredning?

— Det burde ikke være nødvendig, men skal det brukes spesialist, må det være en søkeren selv velger, ikke en som er utpekt av NAV, slik det var før. Og NAV må betale, mener Andersen.

MANGE NEI: 17 elever som befant seg på Holen skole da bombene traff 4. oktober i 1944, har fått avslag på sine søknader om krigspensjon. Selv etter at statsråd Bjarne Håkon Hanssen i mai lovet en mykere praksis.
Bergens Tidende