— Mange tror at det finnes alternativer til moderne medisin. Det gjør det ikke, hevder Oddmund Søvik, som har jobbet som lege ved Barneklinikken i Bergen i tretti år.

Nå er 71-åringen aktuell med fagboken «Behandling og helbredelse». Her tar Søvik blant annet et oppgjør med alternativ behandling - det vil si terapiformer utenfor det offentlige helsetilbudet. Særlig er Søvik kritisk til homøopati, som han karakteriserer som «humbug».

— Generelt er alternativ medisin ufarlig, men jeg etterlyser nøkternhet, sier Søvik.

— Alternativ medisin har ingenting å fare med, og kan ikke gjøre noe for alvorlig syke. Jeg er fullstendig klar over at moderne medisin og metode er feilbarlig, men det er likevel det beste vi har.

- Leger har ikke tid

At den alternative medisinen får minst like mange henvendelser som den etablerte, tror Søvik skyldes at alternative behandlere kan tilby noe leger ikke har - nemlig tid.

— Kritikken mot legestanden handler nettopp om mangel på omsorg, og er etter mitt syn fullstendig berettiget. En travel lege har knapt tid til å se på pasienten. Folk blir behandlet som biler på verksted, sier Søvik til BT.

— Alternative behandlere møter mennesker med omsorg og tid, og tar seg av dem. Denne kontakten har en psykologisk side som ikke skal undervurderes.

Moderne medisin har klare begrensninger, og mange sykdommer er uhelbredelige. Likevel mener Søvik at det råder en utbredt holdning om at «det er mulig å gjøre noe med alt».

— Det blir skapt voldsomme forventninger, og frustrasjonene blir tilsvarende store når disse ikke blir oppfylt. Da søker folk mot alle mulige slags alternative behandlingsformer.

Livskunst

Han viser til dødsannonser med formuleringer som «tapte kampen mot sykdommen». Dette er et typisk uttrykk for vår postmoderne tid, mener Søvik.

— Holdningen er at man ikke skal resignere, men kjempe imot til «the bitter end». Det kan være uheldig. De siste dagene blir et mareritt, det blir uro der det burde være ro. Å forsone seg med sin skjebne er en slags livskunst.