Onsdag startet sluttprosedyren i den mye omtalte Ladegårdssaken. Og prosessfullmektig for beboerne, advokat Eivind Pundsnes, brukte tiden godt.

En disposisjon på 25 sider tok retten gjennom både ansvars— og erstatningsrett og rettspraksis gjennom de siste 100 år.

Og Pundsnes levnet ingen tvil overfor retten hva han og beboerne mener: Byggingen av den kommunale vann- og avløpstunnelen i området på slutten av 90-tallet førte til en dramatisk fortgang i skadene på gården. Dette må kommunen ta ansvar for.

Fordi:

  • Kommunen gjorde ikke de nødvendige undersøkelser i forkant av tunnelbyggingen.
  • Bergen kommune har ikke erfaring med å bygge tunneler i gammel bygrunn. De har stort sett bygd i fjell.
  • De valgte å bygge tunnelen i et område de viste var såkalt svaksone.
  • Bergen kommune hadde hastverk under byggingen og jobbet under trussel om tvangsmulkter.
  • De valgte å legge tunnelen i en annen trasé enn det som var planlagt. Dermed kom den nærmest i ring rundt Ladegården.

Sannsynlig

Pundsnes benektet ikke at det var mindre sprekker og riss i gården også før tunnelen kom, men at skadene på langt nær var så alvorlige som i dag.

— Hadde det ikke vært for tunnelen, hadde det tatt 220 år å utvikle de skadene som har oppstått i dag. Det skjedde en dramatisk forverring etter at tunnelen ble bygd, prosederte han.

Pundsnes var opptatt av at beboerne ikke hadde ansvar for å komme med vitenskapelige undersøkelser som kunne utelukke «en haug med mulige årsaker, » som han sa.

  • Vi har vist at det er stor grad av sannsynlighetsovervekt for at tunnelen er årsak til at gården har fått store skader, sa han.

Fri fra jobb

Fra tilhørerbenken fulgte 18 av beboerne prosedyren nøye. Mange hadde tatt seg fri fra jobb.

— Jeg synes han har argumentert godt for vår sak, blant annet med rettspraksis. Så får vi se hva kommunen svarer i morgen, sier Vigdis Rolland.

Torsdag holder Bergen kommunes prosessfullmektig, advokat Eirik Tertnes, sin prosedyre.