Eiendomsselskapet mener de to kvinnene som leier atelier i Strandgaten 6 overdriver asbestfaren.

— Vi engasjerte selskapet Reco miljøservice, som er godkjent av arbeidstilsynet, til å foreta en luftmåling i kjelleren der atelierene ligger. Prøvene viser et fiberinnhold i luften på 0.003 fiber per kubikkcentimeter luft. Ifølge administrative normer for forurensning er grensen for asbestfibre satt til 0,1 fiber per kubikkcentimeter, sier Solveig Skram Guterud hos Kløver Eiendom.

Arbeidstilsynet er imidlertid kritisk til målingen som er foretatt. »Flere parallelle prøver, omrøring av luften (aggressiv prøvetaking), samt lenger prøvetakingstid ville ha gitt et mer representativt bile av fiberkonsentrasjonene i luften», skriver Arbeidstilsynet i sitt brev til Kløver Eiendom.

— Arbeidstilsynet er klar på at det er svært helsefarlig å oppholde seg i de to atelierene, er det da riktig å kreve husleie av kvinnene?

— Vi jobber med saken og er i dialog med arbeidstilsynet. Inntil videre må de betale leie, slik det står i leiekontrakten, sier Skram Guterud.

Hun ønsker ikke å kommentere hvorvidt Kløver Eiendom vil kreve at leietakerne betaler for fjerning av asbesten, slik det står i brevet leietakerne har mottatt.

— Kvinnene betaler svært lav leie. Derfor er det begrenset hva vi kan betale av utbedringer. Men vi skal oppfylle de pliktene vi har i forhold til leiekontrakten. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier hun.