Da vil 640 parkeringsplasser være tilgjengelige i fjellgrunnen under Klosteret. Samtidig vil nesten 400 parkeringsplasser være fjernet fra overflaten i sentrum.

Parkeringsmessig har utviklingen stått omtrent stille i mange år. Samtidig har utbyggingen av P-plasser skutt fart i søndre deler av sentrum, med 1500 plasser i ByGarasjen. Og til sommeren vil tredje etasje stå klar med 600-700 plasser til.

Torsdag ble nest siste politiske hinder for Klostergarasjen ryddet av veien, da komitéen for miljø og byutvikling behandlet saken for siste gang. Siste etappe er bystyret, der Klostergarasjen etter alle solemerker får sitt endelige ja i slutten av måneden.

Styreformann i Klostergarasjen AS, Arne Jakobsen, røper at selskapet allerede har prekvalifisert fem norske firmaer til å utarbeide en totalentreprise for anlegget.

Kostnaden for parkeringsanlegget er beregnet til et sted mellom 140 og 170 millioner kroner. Dette skal deles mellom Bergen kommune, som eier 60 prosent av aksjene, og private, som eier resten. Det har vært strid rundt løsningen med inn— og utkjøringen på Vestre Murallmenningen. Både selve området og en rekke bygninger representerer store antikvariske verdier. Men kommunen forsikrer at inn-/utkjørselen på Vestre Murallmenningen bare er midlertidig.

Hvor midlertidig er det derimot vanskelig å forutsi. Det avhenger av hvor lenge Bergen må vente på Nordnestunnelen, som skal gå fra Nøstet til Holbergsallmenningen ved Vågen. Tunnelen er ikke prioritert verken i veiplanperioden frem til 2011 eller i de første ti årene av Bergensprogrammet. Derfor vet ingen i dag når tunnelen kan finansieres og bygges.

Det er en forutsetning at Nordnestunnelen, når den en gang bygges, skal kunne kobles til Klostergarasjen. Inn- og utkjørselen på Vestre Murallmenningen vil da bli redusert til en ren fotgjengeratkomst, slås det fast i kommunens saksfremstilling.