TOR KRISTIANSEN

— Vi ligger godt an. Bygningsmessig skal det viktigste være på plass i løpet av februar. Da gjenstår bare alle de tekniske installasjoner, sier anleggsleder Helge Eidsnes. Sammen med assisterende anleggsleder Therese Urdahl viser han oss rundt i garasjeanlegget.

Særdeles flott

I den ene tunnelen ser vi rett inn i midterste og øverste parkeringsdekk. Dekkene er allerede asfaltert. Lyspærer i taket og langs sidene gjør at vi kan se helt til ende av tunnelen, 200 meter lenger inne. Ikke en bil er å se. Her er ryddig og ballsalen tar seg særdeles flott ut.

Øverst monteres for tiden de avrundete aluminiumsplatene i taket. Sjøvannsbestandig aluminium er hentet til garasjeanlegget i store ruller. Med spesialmaskin som er fraktet til stedet formes platene til. En rull gir hele ti plater. Med aluminiumsplatene i taket blir det øverste parkeringsdekket ganske smakfullt.

I den andre tunnelen er alle gulvene på plass. Nå gjenstår kosting og flikking langs sidene før gulvene kan asfalteres. Et asfaltlag på fra en til fem centimeter tykt legges først før en membran legges på. Membranen skal sikre at det ikke drypper på en eneste bil i Klostergarasjen. Deretter legges så et tynt slitelag med asfalt oppå membranen.

Liten lekkasje

Her og der drypper det litt. I første omgang vil entreprenøren Veidekke forsøke å tette hullene i fjellet hvor det lekker. Går ikke det, skal vannet ledes ned langs sidene. Lekkasjen skal aldri være på mer enn 200 liter vann i minuttet. Alt nå er den nede i 30-40 liter. Et fordrøyningsmagasin er anlagt i tilfelle uventet flom inn i garasjeanlegget. Selv om alle pumpene stanser, skal det ta unna vann i et par dager.

Garasjeanlegget har flere bygningsmessige utfordringer. Trappe- og heishuset med utgang ved Hotel Neptun blir hele 35 meter høyt. Like høyt som rådhuset. Tre etasjer er alt støpt. Fortsatt ser vi himmelen høyt der oppe.

Sjakten opp til Veiten er saget ut i fjellet ved hjelp av vaiersag. Vi ser hvor flott arbeidet er gjort og registrerer at støping av trappehuset er kommet langt. Trappene skal friskes opp med lys og kunst.

Ferdig i juni

— Når regner dere med at Klostergarasjen vil stå ferdig?

— Planen er at den skal være klar til bruk 10. juni, men det kan tenkes vi kan klare det litt tidligere, opplyser Helge Eidsnes.