— Av hensyn til det før nevnte sikkerhetsopplegget, må alle som kjører inn i Klostergarasjen trekke billetter i bommene selv om det er gratis. Billettene er jo nøkler for å komme seg inn igjen i parkeringsanlegget, sier administrerende direktør Truls Lorentzen i Klostergarasjen AS.

Men fra fredag 15. juli er det hverdag også i Klostergarasjen. Då må de som skal parkere innstille seg på at det koster litt mer enn i ByGarasjen, men til gjengjeld en god del mindre enn i Europark (se tabell).

Fra samme dag som Klostergarasjen åpner, må parkeringsplassen på rivningstomten i Jonsvollkvartalet stenge. Det har eieren fått beskjed om fra Bergen kommune.

— Hvorfor koster det mer å parkere i Klostergarasjen enn i ByGarasjen?

— Klostergarasjen bygges av et privat aksjeselskap, Klostergarasjen AS. Dette selskapet eies med 53 prosent av Bergen kommune, og med 47 prosent av private aksjonærer. Klostergarasjen er med andre ord et kommersielt selskap som skal tjene penger, i motsetning til ByGarasjen, som eies og drives av det kommunale selskapet Bergen Parkeringsselskap, forklarer Truls Lorentzen.

Klostergarasjen vil fullt utnyttet ha plass til 965 biler. Men fra åpningsdagen bil bare 650 av plassene bli tatt i bruk. Det vil fungere på den måten at lystavlene vil melde «FULLT» når 650 biler er innenfor. Og da slippes heller ingen inn gjennom hovedporten.

Grunnen til denne begrensningen er de trange trafikkforholdene på Nøstet.

— Hva med den private parkeringsplassen som er etablert på rivningstomten i Jonsvollskvartalet?

— Eieren har fått brev fra kommunen med beskjed om at den parkeringsplassen skal stenges fra det tidspunkt Klostergarasjen åpner, sier Lisbeth Iversen.