JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bergens-tidende.no

Byrådet i Bergen skal i møte neste uke vedta oppstart av reguleringsarbeidet. Det er ventet at dette vil ta minst et års tid, og at reguleringssaken må helt til bystyret. Deretter er det regnet med en byggeperiode på ca. to år.

Innen Klostergarasjen tas i bruk, skal det utarbeides en plan for sanering av avgiftsbelagte parkeringsplasser på gatenivå. Det har hele tiden vært en forutsetning at Festplassen går helt ut av bruk som parkeringsplass når Klostergarasjen tas i bruk.

Midlertidig Løsningen som nå foreslås for Klostergarasjen er midlertidig. Nordnestunnelen fra Baneveien til Holbergsalmenning skal være den fremtidige og permanente innkjøringen til Klostergarasjen. Men prioriteringene på vegsektoren gjør at ingen i dag kan si når Nordnestunnelen blir bygget. Derfor denne forenklete løsningen på Vestre Muralmenning.

Når Nordnestunnelen en gang blir ferdig, skal innkjøringen på Vestre Muralmenning gjøres om til fotgjengerinngang.

Finansieringen? Anleggskostnadene for Klostergarasjen er beregnet til 160 millioner kroner. Styreleder i Klostergarasjen AS, Arne Jakobsen, sier til Bergens Tidende at finansieringen ennå ikke er brakt i orden. I byrådets sakspapirer står det at finansieringen skal skje med hjelp av fondsmidler fra Bergen Parkeringsselskap og ved lån.

Inngangen til Klostergarasjen vil ligge på Vestre Muralmenning. (Ill. Tor Sponga)