— Vi har problemer med å dosere riktig mengde med klor inn i drikkevannet fra Kismul, bekrefter vannverkssjef Ivar Kaland overfor BT. Han bekrefter også at det har kommet en del klager fra misfornøyde abonnenter som reagerer på klorlukten.

Kaland våger ikke å forskuttere noe bestemt tidspunkt for når klorstanken skal være borte, men han understreker at vannverkets folk nå jobber med å finjustere dosen slik at vannet igjen skal bli luktfritt.

Det er vannabonnenter som får vann fra vannverket på Kismul som de siste månedene har måttet tåle klorstank når de åpner vannkranene.

Tidligere har vannet som de ca. 30.000 abonnentene får fra Kismul vannverk, vært for lite kloret.

— Problemet oppsto da vi fikk pålegg fra helsevernmyndighetene om å tilsette en større mengde klor i vannet enn vi har gjort tidligere for å oppfylle normene som drikkevannsforskriftene setter. Men vi har hatt problemer med å finne den rette doseringen. Restverdiene av klor i drikkevannet blir dermed litt for høye. Derfor hender at det at det lukter klor av vannet når abonnentene åpner kranen, forklarer Kaland.

— Kan det være farlig å drikke vann når klormengden er så stor?

— Nei, absolutt ikke. Jeg kan forsikre om at det er helt ufarlig. Men i Norge er vi ikke vant med at det lukter klor av drikkevannet. Derfor er mange svært vare for lukten, sier Kaland.