— Jeg mener bestemt at det vil tjene demokratiet at vi får endringer i disse maktforholdene, for det er jo ganske unaturlig at en så stor del av regionpolitikken blir bestemt av en embetsmann, slik tilfellet er i dag, sier Handeland som var fylkesordfører i Hordaland frem til 2003.

Som fylkes- og regionpolitiker er han ikke den eneste som ser med lengsel frem til den dag da «kongens menn», som de ofte noe pompøst kaller seg, blir nødt til å gi fra seg en del maktmidler. Det skal etter planen skje fra nyttår 2010.

— Føler du deg litt avmektig etter at sykehussektoren gikk over til staten?

— Jeg skal vedgå at den følelsen har vært der til tider, sukker han.

Merkbare endringer

I disse dager er flere departementer i innspurten når det gjelder å foreslå hvilke oppgaver som skal overføres fra statlige instanser - og først og fremst fra fylkesmennene - til de nye folkevalgte regiontingene. Statssekretær Guri Størvold (Sp) i Kommunal- og regionaldepartementet forsikrer at det blir merkbare endringer:

— Ja, det blir det definitivt. Og det blir dermed mer interessant å være regionpolitiker, for vi får en tydelig overføring av mange ulike oppgaver som i dag håndteres av fylkesmennene. Vi er ikke ferdig med dette arbeidet, men vi er i mål på de mest krevende områdene, sier hun og nevner at endringene i hovedsak vil skje innenfor samferdsel, næringspolitikk, kultur, miljø og landbruk.

Gavepakken til fylkespolitikerne blir sprettet enten 1. eller 8. desember, i form av en stortingsmelding, forteller Størvold. Da vil også fylkesmennene få vite

eksakt hvor kraftig de blir strippet.

Strippet?

Fylkesmann Svein Alsaker er forberedt på at det blir endringer og at han må avgi makt. Han ordlegger seg slik:

— Skal man først satse på regioner, må det nødvendigvis bli overføring av oppgaver, både fra departementene og fra fylkesmennene. Men Stortinget skal også si sitt, og det gjenstår politiske «prosesser» der før siste ord er sagt.

Min oppgave blir uansett å iverksette det som blir vedtatt på en god måte. Jeg kan også forsikre at det er et godt samarbeid mellom fylkesmannen og fylkeskommunen i mange saker.

— Frykter du å bli strippet for oppgaver?

— Det er vanskelig å si. Fasiten får vi først når regionreformen er til votering i Stortinget, sier Alsaker.

Munnkurv

BT har også vært i kontakt med fylkesmann Oddvar Flæte i Sogn og Fjordane og fylkesmann Tora Aasland i Rogaland for å få deres vurdering av den forestående maktforskyvningen. Men de ønsker ikke å gi noen offisiell kommentar.

Flæte ønsker bare å si følgende:

— Vi har fått beskjed av departementet om å være tilbakeholdne med å kommentere denne saken nå i innspurten.

Men fylkesmennene har både enkeltvis og som kollegium vært svært aktive i å advare mot maktforskyvningene, ikke minst i kulissene. Fylkesmennene har bl.a. vært i flere møter med Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som er deres formelle arbeidsgiver, og pekt på hvilke skadevirkninger regionreformen kan føre til.

fakta

  • Endringen fra dagens fylkeskommuner til et noe mindre antall regioner skal etter planen tre i kraft fra 2010. Først utpå våren vil regjeringen legge frem forslag om hvor mange regioner landet blir oppdelt i.
  • Det er nokså bred enighet om at de nye regionene, som får folkevalgt styring, må tilføres flere oppgaver og mer myndighet enn dagens fylkeskommuner har.
  • Ansvaret for sykehusene blir fortsatt statlig.
AVMEKTIG: Gisle Handeland, som er en av veteranene i fylkespolitikken i Hordaland, har til tider følt seg noe avmektig. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN