— Retten har tatt menneskelige hensyn. Hvis min klient blir sittende i varetekt er det ikke sikkert han vil være i stand til å gjennomføre hovedforhandlingene i september, sier Gerdts.

Retten konkluderer med at det er fare for gjentakelse. Likevel velger de å løslate 41-åringen.

— Man må huske at min klient får meldeplikt to ganger i døgnet. Retten har funnet at det er tilstrekkelig. Det vil være et uforholdsmessig inngrep å holde ham i varetekt slik helsen hans er i dag, sier Gerdts.

Han mener politiet overdramatiserer faren for at mannen skal begå nye overgrep.

— Det kan virke som påtalemyndigheten ser seg litt blind i slike saker. De klarer ikke å forestille seg at man kan nytte andre virkemidler enn det aller strengeste.