SINDRE HAUGLAND

— Det er mest populært å være ministrant og å ringe i klokkene. Minst populært er det å rydde og å dele ut ark, sier Håvard Mjelde Flo og Simen Norgreen.

Dingdong, dingdong, kommer det fra de tre klokkene i toppen av kirketårnet når klokkerne Jonathan Andrew Scott Nilsen, Tran Thien Kim og Vilde Marie Holst Lunde ivrig henger seg i klokketauene. Så reiser de seg på tå for å følge med dem oppover igjen, og like etter trekker de tauene ned på nytt. Det er tydelig at dette er gøy.

Vi følger messen en vanlig dag, for å se hva som skjer.

— Det er messe en gang i uken, men vi har det en gang i måneden.

Alle har skolemesse. Mellomtrinnet (5.-7.) har sammen, småskolen (1.-4.) og ungdomsskolen også. - Hva synes dere om det å ha messe da?

— Nåja, det er greit nok. Det beste er at vi slipper annen undervisning i disse timene.

— Oppgavene våre er å ministrere (assistere presten under messen), ringe i klokkene, tenne lys, dele ut ark, rydde, forbønner og lesning, forteller elevene.

Alle oppgavene er like vanskelige. Men forbønnene blir laget og øvd på i kristendomstimen. Alle de andre oppgavene blir også fordelt da.

Underveis hjelper elevene til på mange forskjellige måter, og når det hele er slutt, blir det igjen fire gutter som går og ser langs benkeradene. De er ryddefolk og de siste som har en oppgave.

Jeg liker best å rydde, for det tar kortest tid, sier Håvard. Simen skulle ønske at han ikke hadde hatt en oppgave i det hele tatt, mens Terens Edir og Mads Edal ikke har noen spesiell mening.