• Smart nett og kloke forbrukere gjør kraftlinjen gjennom Hardanger unødvendig. Det mener energirådgiver Svein Roar Brunborg.

Han har skrevet en rapport på oppdrag fra selskapet Bevar Hardanger. Konklusjonen er at den milliarden som staten vil bruke på master og kompensasjon i Hardanger, heller kan brukes til energiøkonomisering og bedre utnyttelse av eksisterende nett pluss varmekraftverk på Mongstad.

— Sannsynligheten er meget høy for at det på kort sikt vil finnes alternative løsninger til de som Statnett og BKK-nett legger opp til for å forsyne Bergens med strøm, sier Brunborg. Han har bakgrunn fra Olje- og energidepartementet, der han hadde ansvar for alternativ eneregi.

Nå har han stilt sin kunnskap til disposisjon i kampen mot både mastene og sjøkabel gjennom Indre Hardanger.

Han mener tekniske løsninger og en mer planlagt bruk av strøm gjennom døgnet, kan spare forbrukerne, og dermed samfunnet, for store beløp. Da vil også behovet for en ny overføring fra Sima til Samnanger falle helt bort.

Den femte rapporten

Fire dager før regjeringen får overlevert de fire ekspertrapportene de har bestilt, kom Bevar Hardanger med det de kaller den femte rapporten.

Den avviser begge de kjente alternativene, sjø og master. Med Naturvernforbundet og Turistforeningen i ryggen vil de argumentere for at Bergen ikke trenger den ekstra kraften Statnett vil transportere.

— Vi tror på argumentenes kraft, sier daglig leder Klaus Rasmussen. Han tror ikke det er for sent å komme med et tredje alternativ nå, like før regjeringen må ta sin endelige beslutning.

— Jeg skulle like å se den ordfører eller lokalpolitier som ikke sier ja til energisparing på trange kommunebudsjetter. Ved hjelp av allerede eksisterende teknologi er det store summer å hente på dette, sier han.

Tirsdag får olje- og energiministeren de fire offisielle rapportene regjeringen bestilte i sommer, da de ba om «timeout» for å roe ned den heftige politiske situasjonen som varte fra juni til august.