Fagdirektør Ivar D. Kalland i Vann— og avløpsetaten i Bergen kommune bekrefter at det er et overløpsrør som kommer ut like under kaikanten, i kroken ved blomstertorget. Dette røret slipper normalt ut overløpsvann fra Vågsallmenningen og Korskirkeallmenningen, men ved feil på renseanlegget i Dreggen, ved store nedbørsmengder eller høy flo, kan det også slippe ut kloakk fra ledningene som er koblet til dette overløpsrøret.

— Vi har sjekket og fant en feil i Dreggen, så det er helt riktig at det kom ut store mengder på mandag. Den feilen skal vi umiddelbart rette opp, sier Ivar D. Kalland.

Kommer helt sikkert mer

— Kan dette skje igjen?

— Ja, jeg vil tro at det er ganske normalt.

— Er ikke det skremmende, når vi tenker på Fisketorget.

— Jo.

— Hva kan dere gjøre for å stoppe utslippet?

— Vi er nødt til å ha overvannsutslipp på en eller annen måte, ellers vil folk få kloakken inn i husene sine. I Vågen er det minst to slike slike overvannsrør, og nå holder vi på med å legge alle opplysninger inn i en datamodell for å få full oversikt. Da kan vi simulere og se hva som skjer under de forskjellige forholdene. Men å fjerne problemet er ikke mulig uten store investeringer.

— Er det ikke mulig å lage et samlerør og føre disse «overvannsutslippene» enten til et renseanlegg eller ut i Byfjorden.

— Jo, men da snakker vi om millioninvesteringer.

Ukjent for Torget

For Torget AS var det ukjent at det tidvis strømmet ut kloakk helt inne ved kaikanten.

Driftssjef Sverre Jolmstar opplyser at sjøvanninntaket til fiskekummene ligger på fem meters dybde, åtte meter fra kaikanten 50 meter lenger ute på Strandkaien. Herfra blir vannet pumpet inn i et renseanlegg ved det «underjordiske», der det går gjennom et filter. I tillegg blir vannet UV-bestrålt for å drepe bakterier.

— Hvordan reagerer du på at det kommer ut kloakk helt inne ved kaikanten?

— Jeg er litt overrasket. I 1997 fikk vi opplyst av kommunen at det nå var helt slutt på kloakkutslipp i Vågen, og det har vi stolt på.

— Tror du dette har noen innvirkning på sjøvannet i fiskekummene?

— Jeg tror ikke det. Det er jo nettopp slike bakterier renseanlegget skal ta knekken på.

- Ikke akseptabelt

Hva sier dere i Mattilsynet?

— Jeg er bekymret, og vil umiddelbart ta dette opp med mine folk, sier seksjonssjef Paal Fenell.

— Vi tok høyde for kloakk i vannet da vi godkjente renseanlegget, men uansett skal vi ta en full gjennomgang av alle forhold en gang til. Det er to andre forhold som også spiller inn, det ene er selvfølgelig at det er uappetittlig med kloakkutslipp rett under kaikanten, det andre er hva som skjer dersom det kommer en driftsstans på renseanlegget. Jeg skal ta dette opp med Ivar Kalland, og få hans vurdering på hvor ofte og hvor mye som kommer ut i sjøen. Men uansett er ikke kloakk og næringsmidler noen god kombinasjon, det har vi erfart. Men som sagt, så snart denne samtalen er over skal jeg ta dette opp med mine spesialister på vann og vannrensing så de får gå igjennom materialet. Så får vi sjekke renseanlegget en gang til.

Heldigvis er ikke levende fisk så sårbar, og tåler en del forurensning. Men det er overhodet ikke akseptabelt.

— Hva med tungmetaller og kjemikalier som kan forekomme i kloakkutslippene? Vil filteret fjerne dette?

— Det er noe vi må undersøke.