Kommunens egen Giardia-rapport utpeker en liten gruppe hus i Tarlebøveien, Lille Starefossvei og Starefossvei som den mest sannsynlige kilden til Giardia-epidemien.

En eneste person kan være direkte årsak til at 1331 bergensere ble smittet. Avføring ble skylt med regnvannet fra ødelagte kloakkrør og ned i Svartediket.

I sin egen granskning peker kommunen på at drift og kontroll av kloakkledningene har vært mangelfull.

— Tette rør unntaket

Da Giardia-epidemien var et faktum og årsaken skulle finnes, oppdaget kommunens folk at både den offentlige kloakkledningen og stikkledninger til 25-30 hus i området var lekk. Kloakken rant rett ut i terrenget og ble skylt ut i Svartediket med den voldsomme nedbøren, trolig natt til 28. august i fjor.

— Da vi undersøkte, var tette kloakkanlegg unntaket, sier fagdirektør Ivar Kalland i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Fagdirektøren innrømmer at kommunen ikke har hatt gode rutiner, og at det offentlige kloakkledningsnettet i området aldri har vært kontrollert.

— Vi har stort sett fornyet og reparert i etterkant av at lekkasjer var oppdaget, sier Kalland.

Årlig fornyes ca. 10 kilometer med kloakkledning i Bergen, og det blir reparert for 30-40 millioner kroner i året.

— Vi har ikke hatt godt nok fokus på forurensing i tilrenningsområdet. Vi må få bedre kontroll med dette, sier Kalland.

Vil forby dyr på beite

Da kommunen oppdaget lekkasjene fikk husene som ligger i tilrenningsområdet, pålegg om å utbedre avløpsanleggene sine. Den offentlige kloakkledningen ble også utbedret straks, ifølge Kalland.

Rapporten sier at husene i tilrenningsområdet aldri skulle vært bygd.

De få husene i Knatten, som tidligere har fått sin adresse knyttet til epidemien, blir i rapporten frikjent. Deres rør var tette.

Bergen kommune ønsker nå å innføre strenge restriksjoner innenfor tilrenningsområdet.

I et forslag som snart sendes til høring vil kommunen forby beiting av dyr i tilrenningsområdet til Svartediket. Ingen nye kloakkanlegg blir tillatt og alle eksisterende anlegg skal kunne dokumentere at de er tette.

Kommunen vil også forby arrangement med over 100 personer innenfor dette området på grunn av smittefaren til vannforsyningen. Brushytten er en av flere hytter som ligger innenfor tilrenningsområdet til Svartediket.