Fredag ble det nye kloakkrøret heist på plass ved Dreggen. Nye fester er allerede gjort klare, og nå gjenstår bare monteringen. Det er dårlig sikt i sjøen, noe som fører til at arbeidet tar lang tid.

Les også: Skal suge kloakken opp

Dykkerfirmaet som tar seg av arbeidet på oppdrag fra Vann— og Avløpsetaten planlegger å bruke en liten oppblåsbar gummibåt for å føre røret på plass oppunder kaien. Etter at monteringen er fullført skal hele området slamsuges grundig.

Onsdag i forrige uke ble det oppdaget at en stor del av det gamle røret hadde falt ned på sjøbunnen, og kloakken ble pumpet rett i havnebassenget. Pumpestasjonene ble stengt, men siden den gang har kloakken rent ut i havnebassenget fra Nordnes-siden i stedet.

Nå kan de som bor og ferdes rundt Vågen snart puste gjennom nesen igjen.

Les også: Kloakkledning borte

Silje Stølen Bratland (MMS)